SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETİMİNDE “YENİ TRENDLER”

Merve Bozdemir
İş Güvenliği / Çevre Profesyoneli [email protected]

Gelişebilmek ve ilerleyebilmek için değişim şart. Değişime hızlı ayak uydurmak ve gelişmelere karşı kendimizi güncel tutmak her konuda olduğu gibi, sağlık ve güvenlik yönetimi

Kısa, net ve görsel hafıza yaratacak bilgi

Artık sayfalar dolusu anlaşılamayan ve akılda kalmayan uzun prosedürler değil, daha etkili, daha net ve kişilerin bilinç altına girecek görsel verilerin kullanımı yaygınlaşacak.

Psikososyal risklere odaklanma

Teknik ve operasyonel risklerin yanında, sosyal çevre, davranışlar, aile, mobbing, güvenlik kültürü, kaygı, stres ve çalışan beklentileri ile ilgili konulara daha fazla odaklanılacak. Yani; beden sağlığı ile birlikte ruh sağlığı ve sosyal sağlık konularında farkındalık artacak.

Teknolojiyi kullanma

Sağlık ve güvenlik yönetiminde çok tehlikeli prosesler insan yerine teknolojiye bırakılacak. Sağlık ve güvenlik yönetiminde performans takibi, eğitim ve denetimlerde yazılımlar ve özel donanımlar kullanılacak. Özel tasarlanmış simülatörler, cihazlar, sanal gerçeklik gözlükleri, robotlar, izleme ve takip sistemlerinin kullanımı yaygınlaşacak.

SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETİMİNDE

“YENİ TRENDLER”

için de oldukça önemli.

Özellikle teknolojinin, dijitalleşmenin ve insan yönetiminin çok
fazla ön plana çıktığı bu dönemde, günümüz şartlarında klasik bir sağlık ve güvenlik yönetimi ile başarıyı yakalamak, performansı arttırabilmek oldukça zor görünüyor. Bu nedenle değişime hızlı ayak uydurabilen modern bir sağlık güvenlik yönetimi tarzını benimsemek gerekmektedir.

Peki nedir sağlık ve güvenlik yönetiminin yeni trendleri?

Liderlik

Sağlık ve güvenlik ile ilgili yaklaşımları benimseme, ilham verme, rol model olma ve sahip çıkma olarak tanımlayabiliriz. 2018 yılında yürürlüğe giren ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ile de Liderlik konusu gündemimizin ilk sıralarına yerleşecek.

Güvenlik Kültürü

Sağlık ve güvenlik konularına sadece iş sağlığı ve güvenliği olarak bakılmayacak. Farkındalığın arttırılması ve sağlık güvenlik konularının içselleştirilmiş yeterlilik haline getirilmesi için çeşitli projeler geliştirilecek ve iş yeri dışındaki sosyal yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenecek.

Davranışlara Odaklanma

İnsan odaklı tüm konular gibi sağlık ve güvenlik yönetiminde de iş kazalarında da önemli payı bulunan “insan davranışları” ele alınarak güvenli olmayan davranışları azaltmak için projeler geliştirilecek. Davranış değişikliğine nasıl gidilebileceğine dair yöntemler araştırılacak, geliştirilecek ve uygulanacak.

Sıcak İletişim

İletişim zaman ister, özen ister, dinlemek ister, görmek ve dokunmak ister, değer vermek ve değer görmek ister. Özellikle sağlık ve güvenlik yönetiminde mail, mesaj, kağıt, kalem değil yüz yüze iletişimin kıymeti bilinecek.

Kaynak: Boss Life Dergi