İş Güvenliği Doğru Yönetmekle Başlar

Merve Bozdemir

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçisi
[email protected]

İşverenlere ve yöneticilere İş Güvenliği hedeflerini sorduğumuzda verilen tek cevaptır “Sıfır Kaza”. Sıfır kaza hedefine ulaşmak için yapılan çalışmaları sorduğumuzda cevaplar yine benzerdir… İş güvenliği uzmanımız var!

Aslında verilmesi gereken ilk cevap; “ İş güvenliği çalışmalarına bizzat katılıyor, kontrol ediyor, destek veriyoruz. İş güvenliği tek bir kişinin değil herkesin sorumluluğu.

İş güvenliğinde yönetimin rolü nelerdir?

Tüm yatırım, planlama ve faaliyetlerde İş güvenliği kriterleri dikkate alınmalı

Yönetim tarafından belirlenmiş ve taahhüt edilmiş bir iş güvenliği politikası olmalı

Doğru bir organizasyonel düzen ile yola çıkılmalı. Görev, yetki ve sorumluluklar çok detaylı olarak ele alınmalı ve tüm kademelere tebliğ edilmeli

İş güvenliği kapsamında denetim, eğitim, kontrol etme mekanizmasında bulunan tüm adımlarda işveren ve yöneticiler aktif rol almalı

Risk değerlendirme sonuçları dikkatle incelenmeli ve yatırım ve bütçe gerektiren yüksek riskli
sonuçlar için acil aksiyonlar alınmalı ve takip edilmeli

İşveren ve tüm üst düzey yöneticiler iş güvenliği mevzuatı konusunda detaylı bilgi sahibi olmalı ve gerekli tüm yasal eğitimler alınmalı (işveren sorumlulukları, yasal yaptırımlar, işveren-işçi ilişkisi vb)

İş Güvenliği Doğru Yönetmekle Başlar

Sıfır kaza hedefi için aksiyonunuz “Doğru Yönetmek” olsun!

Ceza ödül sistemi kurulmalı ve etkinliği yönetim seviyesinde takip edilmeli

Mevcut iş güvenliği uygulamaları ve organizasyonun etkinliği belirli periyotlarda denetlenmeli veya bağımsız mekanizmalara denetlemeler yaptırılarak performans değerlendirmesi yapılmalı

İş güvenliğinin sadece iş güvenliği uzmanının işi olmadığı tüm personele benimsetilmeli ve örnek teşkil edecek projeler ve uygulamalar yapılmalı

Belirli plan dahilinde iş güvenliği uzmanlarının saha ziyaretlerine eşlik etmeli ve uygulamaları yerinde incelemeli

İş güvenliği uzmanları ile birlikte değerlendirmeler yapılmalı ve iş güvenliği uzmanının çalışmaları desteklenmeli

İş güvenliği hedefleri ve politikalarının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi sağlanmalı ve değişen şartlar ve koşullara göre gözden geçirilmeli ve güncellenmeli

İş güvenliği bütçesi ve yatırımları için gerekli tüm destek ve koordinasyon sağlanmalı

Kaynak: Boss Life Dergi