Türkiye’nin dijital yetenekleri ‘eğitim şart’ diyor

Küresel çapta faaliyet gösteren istihdam platformlarının iş birliğiyle kurulan araştırma şirketi The Network’ün çalışması, Türk insanının dijital yeteneklerini geliştirmeye yönelik eğitimlere dünya ortalamasının üzerinde zaman ayırdığını ortaya koydu.

Küresel çapta faaliyet gösteren istihdam platformlarının iş birliğiyle kurulan araştırma şirketi The Network’ün çalışması, Türk insanının dijital yeteneklerini geliştirmeye yönelik eğitimlere dünya ortalamasının üzerinde zaman ayırdığını ortaya koydu.

Araştırmadan derlenen bilgilere göre, söz konusu şirketin 180 ülkede 366 bin kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği “Dijital Yeteneğin Şifresi” başlıklı araştırmanın Türkiye ayağına 23 bin 816 kişi katılım sağladı.

Araştırmaya katılanlara dijital yeteneklerini geliştirmek için eğitim almaya zaman ayırıp ayırmadıkları soruldu.

Söz konusu soruya “evet” yanıtı verenlerin küresel ortalaması yüzde 65 olarak kayıtlara geçerken, Myanmarlılar yüzde 82 ile listenin ilk sırasında yer aldı.

Türkiye ise anılan listede yüzde 78 ile 8. sırada kendine yer bulurken, bireysel çalışma, konferans-seminer ve hizmet içi faaliyetler Türk insanının dijital yeteneklerini geliştirmede en çok yararlandıkları eğitim kaynakları olarak ön plana çıktı.

EN FAZLA “DİJİTAL YETENEK” 21-30 YAŞ GRUBUNDA

Araştırmaya yurt içinden katılanların yüzde 57’sini 21-30 yaş grubundakiler oluşturdu, bunu yüzde 30 ile 31-40, yüzde 9 ile 41-50, yüzde 3 ile 20 yaş ve altındakiler, yüzde 2 ile 51-60 yaş grubu izledi.

Meslek grupları açısından değerlendirildiğinde katılımcıların yüzde 14,22’si mühendislik ve teknik işlerde, yüzde 13,88’i satış alanında, yüzde 7,4’ü hizmet sektöründe çalışan kişilerden oluştu.

Eğitim durumları dikkate alındığında lisans mezunlarının oranı yüzde 55, ön lisans mezunlarının oranı yüzde 18 olarak kayıtlara geçti.

Bu iki grubu yüzde 15 ile lise, yüzde 11 ile yüksek lisans, yüzde 1’er ile doktora derecesine sahip olanlar ve herhangi bir örgün öğretim programına katılmayanlar izledi.

“TÜRKİYE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMDEN ETKİLENECEK”

Öte yandan, Türkiye’de araştırmaya katılanların yüzde 65-70’i “işlerinin teknolojinin dönüşümü ve küreselleşmeden etkileneceğini” ifade etti. Söz konusu soruya benzer yanıtı verenlerin küresel ortalaması yüzde 61 olarak hesaplandı.

Gelecek dönemde çalışma hayatının teknolojik değişimlerinden etkileneceğini düşünenlerin oranı dünya geneli için yüzde 49 iken, Türkiye’de yüzde 50 oldu.

Bu arada, araştırmanın Türkiye ayağına katılanlara, teknolojik gelişmelerden en çok etkilenecek alanların hangileri olabileceği de soruldu.

Dijitalleşme-analiz ve otomasyon cevabı yüzde 82 ile ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 73 ile bilgi teknolojileri, yüzde 60 ile medya izledi. 

Kaynak : NTV