Binance Liquid Swap Kullanıcı Sözleşmesi

Binance Liquid Swap Kullanıcı Sözleşmesi
Binance Liquid Swap Kullanıcı Sözleşmesi

Son güncelleme: 23 Mayıs 2022

Bu Binance Liquid Swap Kullanıcı Sözleşmesi (bu “Sözleşme”), Binance Liquid Swap Hizmetini kullanımınızın yanı sıra tüm Binance Liquid Swap Hesapları için geçerli olacaktır. Herhangi bir Binance Liquid Swap Hesabı başka bazı hükümlere tabi olarak açılır veya sürdürülürse, bu Sözleşme ilgili diğer hükümlere ek niteliğindedir.

Bu Sözleşmede kullanılan ve Binance Kullanım Koşullarında (“Kullanım Koşulları”) tanımlanan ve yorumlanan, ancak bu Sözleşmede tanımlanmayan veya yorumlanmayan tüm terimler ve atıflar, Kullanım Koşullarındaki ile aynı anlama ve yapıya sahip olacaktır.

Bu Sözleşmedeki hükümler, Kullanım Koşulları ile birlikte yorumlanmalıdır. Bu Sözleşmedeki hükümler ile Kullanım Koşulları arasında herhangi bir çelişki veya tutarsızlık olması halinde, bu Sözleşmedeki hükümler geçerli olacaktır.

Başlıklar yalnızca kolaylık sağlamak adına eklenmiştir ve bu Sözleşmenin yapısını etkilemeyecektir. Tekil biçimdeki ifadeler çoğul ifadeleri de kapsar ve bunun tam tersi de geçerlidir. Ayrıca eril cinsiyetlere yapılan tüm atıflar dişil ve nötr cinsiyetleri de içerir ve bunun tam tersi de geçerlidir.

“Dahil” veya “dahil olmak üzere” kelimelerinin ardından, bu tür ibareler veya benzer anlamlı kelimelerin gelip gelmediğine bakılmaksızın “sınırlama olmaksızın” veya “ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın” ibarelerinin geldiği kabul edilecek ve “diğer bir şekilde” terimi de ilişkili kelimelerle sınırlı olduğu şeklinde yorumlanmayacaktır.

Tanımlar

Ayarlamalar, muhtelif zamanlarda değiştirilen bu Sözleşme uyarınca size ödenecek Tokenler, paralar veya diğer varlıklarda yapılan herhangi bir ayarlama manasına gelir. 

İlgili Kanunlar, ilgili veya geçerli tüm mevzuat, kanunlar, kurallar, yönetmelikler, bildirimler, emirler, içtihat, direktifler, genelgeler, yönergeler, uygulama notları ve yorumları (ister bir hükümet organı, düzenleyici veya başka bir kurum veya Binance’in üye olduğu veya Binance veya ilgili Binance Hesabı, hizmeti, Binance Liquid Swap Hesabı veya İşleminin tabi olduğu veya başka bir bağımsız kuruluş tarafından oluşturulmuş olsun) ifade eder.

Otomatik Piyasa Yapıcı Formülü, Binance tarafından kullanıma sunulan ve muhtelif zamanlarda web sitesinde yayınlanan otomatik piyasa yapıcıya ait kurallarıdır.

Binance Liquid Swap Hesabı,  Binance Liquid Swap Hizmetine katılmanız amacıyla Binance tarafından sizin için sürdürülen veya sürdürülecek olan bir hesabı ifade eder.

Binance Liquid Swap Hizmeti, Binance tarafından Likidite Farming ve Takas Farming’e katılmanıza olanak veren hizmet anlamına gelir.

Onay, sizinle Binance arasında akdedilen bir İşlemin belirli koşullarını içeren (basılı kopyasını çıkarmanın mümkün olduğu teleks, faks veya diğer elektronik araçlar dahil) yazılı bildirimi ifade eder.

Elektronik Araç, bu Sözleşme, Kullanım Koşulları veya diğer bir şekilde Binance tarafından veya aracılığıyla size sunulan herhangi bir elektronik aracılık, alım satım, takas hizmeti veya diğer hizmetler, sistemler veya platformlar ve/veya ilgili yazılımlar ve teknolojiler anlamına gelir.

Yenilikçi Yatırım, havuzdaki iki tokenin fiyatlarının dönüştürme kurundaki/token fiyatındaki dalgalanmalardan etkilendiği ve piyasa yapıcı getirilerinin daha fazla dalgalandığı, iki token için işlemleri ve fiyatlandırmayı gerçekleştirmek için sabit ortalama değerli bir otomatik piyasa yapıcı sistemi modelini ifade eder.

Yatırım Türü, Sabit Yatırım ya da Yenilikçi Yatırım anlamına gelir.

Likidite Farming, kendisine 2. paragrafta verilen anlama sahiptir. 

Likidite Havuzubir otomatik piyasa yapıcı tarafından işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan Token havuzunu ifade eder.

Kayıp , tam tazminat esasına dayalı yasal ücretler, bu Sözleşmenin feshedilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan fonlama maliyeti ve kayıplar veya maliyetler, kar kaybı, gelir kaybı, fırsat kaybı, sonuç olarak ortaya çıkan, öngörülemeyen, özel veya dolaylı zararlar veya giderler de dahil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın niteliği ve şekli ne olursa olsun ortaya çıkan her türlü kayıp, zarar, maliyet, ücret ve/veya gider anlamına gelir.

Açık Hata, Binance’in herhangi bir temsilcisinin güncel piyasayı ve halihazırda ilan edilen fiyat tekliflerini dikkate alarak yaptığı bir yanlış alıntı veya herhangi bir hata veya eksiklik veya herhangi bir bilginin, kaynağın, yorumcunun, görevlinin, resmi sonucun veya telaffuzun net olmayışı da dahil olmak üzere açık veya aşikar olan herhangi bir hata, ihmal veya yanlış alıntı (Binance veya herhangi bir üçüncü taraf hatası) anlamına gelir. Binance ile akdedilen bir İşleme dayalı olarak ilgili bir finansal taahhüt, sözleşme veya alım satım akdetmiş olmanız veya akdetmekten kaçınmış olmanız (veya doğrudan, dolaylı, sonuçsal veya başka türlü herhangi bir zarara uğramış veya maruz kalmış olmanız) alakasız bir faktör olarak kabul edilir ve bir durumun bir Açık Hata olup olmadığının belirlenmesinde dikkate alınmaz.

Emir, Binance’e herhangi bir şekilde gönderilmiş, verilmiş veya iletilmiş olan veya Binance’in makul olarak sizin talimatınız, talebiniz, başvurunuz veya emriniz olduğuna inandığı, önceki herhangi bir talimatı veya emri iptal etme, yok sayma veya değiştirme talebi veya emri de dahil olmak üzere bir İşlem akdetmek için herhangi bir teklif veya herhangi bir talimatınız, talebiniz, başvurunuz veya emrinizi ifade eder.

Kayıt ve Doğrulama Prosedürleri, Binance Liquid Swap Hizmetine katılmadan veya bir Binance Liquid Swap Hesabı açmadan önce bir kişinin kimliğini doğrulamak için muhtelif zamanlarda Binance tarafından gerekli kılınan prosedürler anlamına gelir. Bu prosedürler, İlgili Kanunların gerektirdiği herhangi bir prosedüre ek niteliğinde olabilir.  

Takas Farming, bir Likidite Havuzundan sağlanan diğer Dijital Varlıklar/Dijital Para Birimleri karşılığında Dijital Varlıkları/Dijital Para Birimlerini takas ettiğiniz bir İşlemi ifade eder.  

Takas Komisyonları, Binance tarafından muhtelif zamanlarda belirlenen ve web sitesinde yayınlanan, Liquid Swap Hizmetinin sağlanması için Binance tarafından tahsil edilen komisyonlar anlamına gelir.

Takas Komisyonu Geliri , kendisine 2. paragrafta verilen anlama sahiptir.

Sabit Yatırım, Likidite Havuzundaki iki tokenin fiyatlarının dönüştürme kurundaki/token fiyatındaki dalgalanmalardan etkilendiği ve piyasa yapıcı gelirinin Yenilikçi Yatırıma kıyasla daha sabit olduğu, iki sabit token arasındaki işlemleri ve fiyatlandırmayı gerçekleştirmek ve düşük slipajlı bir alım satım deneyimi sunmak için hibrit bir sabit fonksiyonlu otomatik piyasa yapıcı sistemi modelini ifade eder.

Takas Komisyonu Ödülleri, kendisine paragraf 6’da verilen anlama sahiptir.

İşlem, Binance’in muhtelif zamanlarda yapılmasına izin verebileceği Binance Liquid Swap Hizmetine ait herhangi bir işlem anlamına gelir.

İşlem Koşulları bir İşlemi akdetmek için ilgili herhangi bir otomatik piyasa yapıcı formülü, Token çifti, Likidite Havuzundaki Tokenlerin fiyatı, Likidite Havuzunun boyutu, sizin Likidite Havuzundaki payınıza, Likidite Havuzunun bileşimine, Yatırım Türüne ve geçerli Takas Komisyonlarına ithafen ödülleri paylaşmayı kabul ettiğiniz koşulları ifade eder.

Token, Dijital Para Birimleri ve/veya Dijital Varlıklar anlamına gelir.

Binance Liquid Swap Hizmetine Genel Bakış

1. Binance Liquid Swap Hizmeti, Likidite Farming ve Takas Farming’e katılmanıza olanak tanır. 

2. Likidite sağlayıcısı olmak için Likidite Havuzlarına likidite sağlayarak (Likidite Farming), İşlem Koşullarına (Takas Komisyonu Geliri) dayalı ödüller kazanırsınız. 

3. Diğer Dijital Varlıklar/Dijital Para Birimleri karşılığında Dijital Varlıklar/Dijital Para Birimleri alım satımı yaparak, Takas Farming yaparsınız.  Binance web sitesinde yayınlanan ve muhtelif zamanlarda güncellenen bu İşlemlerle ilgili olarak Binance’e Takas Komisyonlarını ve diğer işlem ücretlerini ödersiniz.

Binance Liquid Swap Hizmetlerine Nasıl Katılabilirsiniz?

4. Binance Liquid Swap Hizmetine katılmak için, gerekli tüm Kayıt ve Doğrulama Prosedürlerini tamamlamalı ve Binance tarafından muhtelif zamanlarda belirlenen ve web sitesinde yayınlanan tüm diğer gerekliliklere uymalısınız.

5. Binance Liquid Swap Hizmetine katılarak, bu Sözleşmenin hükümlerini okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

Takas Komisyonu Gelirini ve Takas Ödüllerini nasıl kazanabilirsiniz?

6. Takas Komisyonu Geliri, İşlem Koşulları referans alınarak hesaplanır.

7. Takas Komisyonu Ödülleri de alabilirsiniz.

8. Takas Komisyonu Ödülleri, Binance’in takdirine bağlı olarak ödenir. Koşullar web sitesinde yayınlanır ve muhtelif zamanlarda değiştirilebilir.

Komisyonları nasıl hesaplıyoruz ve tahsil ediyoruz?

9. Takas Komisyonları ve diğer işlem ücretleri Binance web sitesinde yayınlanır ve muhtelif zamanlarda güncellenir. 

10. Likidite Farming için, Binance’e Likidite Farming İşlemlerinden kaynaklanan Takas Komisyonu Gelirini tahsis etmesi ve dağıtması ve Binance’e ödenmesi gereken tüm Takas Komisyonlarını veya Ayarlamaları bu gelirden düşmesi için koşulsuz olarak yetki veriyorsunuz.

Likidite Havuzuna nasıl token eklenir ve tokenler Havuzdan nasıl geri alınır?

11. Binance Liquid Swap Hizmetini kullanmadan önce İşlem Koşullarını onaylamanız gerekir. Binance’in web sitesine erişirken, bir İşlem akdetmeden önce İşlem Koşulları görüntülenir.

12. Yalnızca Likidite Havuzunun gerektirdiği oranda ve gerektirdiği işlem çiftinden Token sağlayarak bir İşlem akdedebilirsiniz. 

13. Eşleştirilmemiş ve Likidite Havuzunun gerektirdiği oranda olmayan bir veya birden fazla Token eklerseniz , Binance’e, Likidite Havuzunun gerektirdiği mevcut pay bileşim oranına göre eklediğiniz Tokeni veya Tokenleri başka bir Token ile takas etme yetkisini verirsiniz. Bu dönüştürme için komisyon ödemek durumunda kalabileceğinizi ve büyük işlemlerin daha yüksek slipaja ve kayıplara neden olabileceğini kabul etmektesiniz.

14. İşlem koşullarını onayladığınızda, Tokenler Likidite Havuzundaki varlıklarla takas edilecektir. 

15. Likidite Havuzundan Binance Liquid Swap Hesabınıza yalnızca İşlemde kullanılanla aynı oranda ve aynı Token çiftinde token çekebilirsiniz. Eşleştirilmemiş bir Token çekmek istiyorsanız, kaldırmayı seçtiğiniz Tokenle çift havuzundan başka bir Tokeni takas etmeniz gerekir. Binance’e, Likidite Havuzundaki mevcut pay bileşim oranına dayalı olarak geri almayı seçtiğiniz Tokeni başka bir Tokene dönüştürme yetkisi vermektesiniz. İşlem ücretlerinin alınacağını ve büyük işlemlerin daha yüksek slipaja ve kayıplara neden olabileceğini kabul etmektesiniz.

Riskler ve Yükümlülükler

16. Binance Liquid Swap Hizmetine katılmadan önce geçerli tüm riskleri dikkatlice değerlendirmeli ve bunların sizin için kabul edilebilir olup olmadığını belirlemelisiniz. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, bu riskler aşağıdakileri içerir:

      a. Sanal varlıkların veya sanal varlıklara atfedilen herhangi bir değerin kısmi veya tamamen kaybı

      b. Sanal bir varlığın likiditesinin düşmesi

      c. Slipaj

      d. Geçici Kayıp

      e. Sanal varlıkların uyumluluğundaki değişiklikler

      f. Sanal varlıklara ilişkin yasal belirsizlik ve sanal varlıklara ve sanal varlık faaliyetlerinde bulunan kişilere karşı hükümetler tarafından yasal işlem başlatılması

      g. Geçerli komisyonlarda aşırı dalgalanmalar ve diğer işlem parametrelerinde belirsizlik

      h. Binance Liquid Swap Hizmetinin dayalı olduğu teknolojilerde meydana gelen arızalar, kusurlar, saldırılar, güvenlik açıkları, hatalar veya öngörülemeyen koşullar 

      i. Özel anahtarların kaybı

      j. İnternet de dahil Binance Liquid Swap Hizmetinin dayalı olduğu teknolojilerin arızalanması veya kullanılamaması ve belirli teknolojileri eskimiş kılacak teknolojik ilerlemeler

      k. Binance Liquid Swap Hizmetine veya Binance Liquid Swap Hizmetinin dayalı olduğu teknolojilere yönelik saldırılar ki bunlarla sınırlı kalmaksızın bu saldırılara şunlar da dahildir: i. Dağıtık Hizmet Aksatma; ii. Sybil saldırıları; iii. oltalama; iv. sosyal mühendislik; v. hackleme; vi. smurf saldırıları; vii. kötü amaçlı yazılımlar; viii. çift harcama; ix. çoğunluk madenciliği, mutabakata dayalı saldırılar veya diğer madencilik saldırıları; x. yanlış bilgilendirme kampanyaları; xi. çatallanmalar; ve xii. yanıltma.

17. Binance’te yaptığınız tüm işlemlerin gerçek yatırım niyetlerinizi temsil ettiğini ve yatırım kararlarınızın potansiyel risklerini ve faydalarını kayıtsız şartsız kabul etmektesiniz. Açtığınız veya kapattığınız her İşlem, İşlemin yanlışlıkla veya hatayla açmış veya kapatmış olmanıza bakılmaksızın, sizin için geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

18. Binance, Binance Liquid Swap Hizmetini askıya alma ve sonlandırma hakkını saklı tutar ve bunu herhangi bir zamanda yapabilir.

19. Ağ gecikmeleri ve bilgisayar sistemi arızalarından dolayı Binance Liquid Swap hizmetinin yürütülmesi gecikebilir, duraksayabilir, askıya alınabilir veya beklenenden daha geç gerçekleşebilir. Binance, Binance Liquid Swap Hizmetini yürütme sisteminin istikrarlı ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için elinden geleni yapacaktır.

Ekstreler, Onaylar

20. Binance tarafından size muhtelif zamanlarda gönderilen tüm ekstreleri ve İşlem Onaylarını doğrulamalısınız. Ekstre, İşlem Onayı veya bildirim tarihinden itibaren 7 gün (veya söz konusu ekstrede, Onayda veya bildirimde belirtilen diğer bir süre) içinde herhangi bir itirazda bulunulmazsa, bu ekstre, Onay veya bildirim kesinleşmiş kabul edilir ve sizin için bağlayıcıdır ve buna itiraz etme hakkınız yoktur. Bununla birlikte, Binance tatmin edici bir şekilde hatalı olduğu kanıtlanan bir girişteki herhangi bir hatayı herhangi bir zamanda düzeltebilir ve bu tür bir hatanın sonucu olarak size hatalı olarak fazla ödenen Tokenlerin derhal geri ödenmesini talep edebilir. Tarafınızca yapılan tüm itirazlar, bu tür itirazlara ilişkin destekleyici kanıtlarla birlikte sunulmadıkça geçerli olmayacaktır.

21. Olağan iş akışınızda veya Binance hizmetlerini kullanımınız sırasında bir ekstre, Onay veya bildirimi almadıysanız, derhal Binance’i bilgilendirmelisiniz.

22. Bu Sözleşmenin hükümlerine tabi olarak, ilgili İşlemi doğru bir şekilde yansıtmayan bir Onay:

      (a) Onayda belirtilen İşlemin geçerliliğini etkilemez ve

      (b) Açık Hata varsa, Onayda yanlış olarak kaydedilenleri uygulama hakkını size vermez.

23. Binance, bir Açık Hata içeren veya bundan kaynaklanan herhangi bir İşlemi baştan iptal etme veya geçersiz kılma veya Binance’in kendi mutlak takdirine bağlı olarak iyi niyetle hareket ederek bu İşlemin bilgilerini Açık Hata olmadan doğru veya adil olarak yansıtacak şekilde değiştirme hakkını saklı tutar.

24. Bu Sözleşmedeki diğer hükümlerin genelliğine halel gelmeksizin ve dolandırıcılık veya kötü niyet olmaması durumunda, Binance, herhangi bir Açık Hata ile bağlantılı olarak doğrudan veya dolaylı, sonuçsal ve özellikle maruz kalabileceğiniz veya zarar görebileceğiniz, kar kaybı ve fırsat kaybı da dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın herhangi bir Kayıp veya talepten hiçbir koşulda size karşı sorumlu olmayacaktır. Binance’in böyle bir durumun vuku bulma ihtimaline dair alacağı herhangi bir uyarı ya da bu durumun öngörülebilir oluşu bunu değiştirmeyecektir.

Beyanlarınız, Garantileriniz, Kabulünüz ve Taahhütleriniz

25. Şunları beyan, garanti, kabul ve taahhüt etmektesiniz:

      (a) Binance’te muhtelif zamanlarda açılan ve/veya sürdürülen ve/veya varlığı devam ettirilen tüm Binance Liquid Swap Hesaplarını açmak, sürdürmek ve/veya varlığını devam ettirmek için bu Sözleşmenin hükümlerini kabul etmek ve onaylamak ve bu hesaplarda İşlem yapmak için tam ehliyet ve yetkiye sahipsiniz.

      (b) Bu hüküm ve koşulları kabul etmek ve onaylamak, muhtelif zamanlarda açılan ve/veya sürdürülen ve/veya varlığı devam ettirilen Binance’teki tüm Binance Liquid Swap Hesaplarını açmak, sürdürmek ve/veya varlığını devam ettirmek ve İşlem akdetmek için gereken tüm yetkilere, izinlere, lisanslara ve onaylara sahipsiniz.

      (c) Herhangi bir borsa veya iştirakleri de dahil olmak üzere herhangi bir yargı alanındaki herhangi bir devlet kurumunun veya kendi kendini denetleyen bir kuruluşun çalışanı değilsiniz veya Binance ile Token alıp satımı yaparak ilişki kurmanızı yasaklayan bir işle (temsilci veya yönetici olarak) iştigal etmiyorsunuz ve böyle bir işe girmeniz durumunda derhal Binance’i bilgilendireceksiniz.

      (d) Kullanım Koşullarında belirtilen yasaklı ülke ve bölgelerde veya Binance’in muhtelif zamanlarda bu Sözleşme kapsamında sağlanan hizmetleri kullanılmasını yasakladığı diğer yargı alanlarında ikamet etmiyorsunuz.

      (e) Binance’i özel olarak bilgilendirip Binance’in onayını almadığınız sürece, sizden başka hiç kimsenin herhangi bir Token veya Binance Liquid Swap Hesabında bir payı bulunmuyor.

      (f) Binance’in açık yazılı izni olmaksızın ve bu hükümler çerçevesinde oluşan herhangi bir teminat veya yükümlülük haricinde, herhangi bir Binance Liquid Swap Hesabı üzerinde ve/veya herhangi bir Binance Liquid Swap Hesabında bulunan herhangi bir nakit, Token veya başka mülkiyet üzerinde hiç kimsenin herhangi bir teminat veya yükümlülüğü bulunmuyor.

      (g) Binance Liquid Swap Hizmeti ile ilgili herhangi bir İşlem ve tüm diğer işlemler yalnızca ve münhasıran sizin kendi kararınıza dayalı olup, bu kararlar ilgili risklere ilişkin kendi bağımsız değerlendirmeniz ve araştırmanız ve finansal kaynaklarınız, becerileriniz ve ilgili riskleri alma ve mali hedeflere ilerlemek iştahınıza ilişkin kendi bağımsız değerlendirmenizi gerçekleştirdikten sonra alınmıştır.

      (h) Binance’in, herhangi bir İşlemin amacını veya uygunluğunu sorgulama konusunda hiçbir görev veya yükümlülüğe sahip olmayacak ve sağlanan herhangi bir Binance Liquid Swap Hizmeti ile ilgili olarak tarafınızca sağlanan herhangi bir fonun kullanımını inceleme yükümlülüğü altında olmayacaktır.

      (i) Sizin adınıza hareket etme yetkisine sahip herhangi bir kişi veya kişiler usulüne uygun olarak yetkilendirilmiştir.

      (j) Binance tarafından size sağlanan veya kullanımınıza sunulan herhangi bir Binance Liquid Swap Hesabı, İşlem veya hizmet veya araca ilişkin tüm ilgili yargı alanlarındaki tüm İlgili Kanunlara uyuyorsunuz ve uyacaksınız.

      (k) Herhangi bir başvuruyla ilgili olarak veya bu Sözleşme uyarınca veya bu Sözleşme çerçevesinde sizin tarafınızdan veya sizin adınıza sağlanacak tüm bilgi ve/veya belgeler gerçek, doğru, eksiksizdir ve hiçbir bakımdan yanıltıcı değildir ve Binance’in bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hizmeti sağlama veya sağlamaya devam etme kararı üzerinde önemli bir etkisi olabilecek hiçbir şeyi Binance’den gizlenmemiştir.

      (m) Binance’in hizmetlerinin, araçlarının veya üyeliğinin, Binance’in itibarını zedeleyecek, güvenilirliğini sarsacak veya yukarıdakilerden herhangi birinin ününü lekeleyecek şekilde kullanılmasına bilerek veya pervasızca izin vermeyeceksiniz. Bilerek veya pervasızca manipülasyon (veya manipülasyon teşebbüsü), piyasayı ele geçirme (veya piyasayı ele geçirme teşebbüsü) veya herhangi bir İlgili Kanunun (veya İlgili Kanunlar çerçevesinde yapılan veya çıkarılan düzenlemeler, hükümler veya talimatların) ihlali veya diğer bir şekilde Binance’in çıkarları veya refahına önemli ölçüde zararlı olacak durumları oluşturmayacak, sürdürmeyecek veya şiddetlendirmeyeceksiniz.

26. Yukarıdaki beyanlar, garantiler, kabuller ve taahhütler, Binance’e her talimat verdiğinizde, herhangi bir İşlem akdettiğinizde veya Binance nezdinde yeni bir Binance Liquid Swap Hesabı oluşturduğunuzda tekrarlanmış sayılacaktır.

Genel Tazminat

27. Ek olarak ve Binance’in diğer haklarına veya yasal çözüm yollarına (kanunen veya başka bir şekilde) halel getirmeksizin her zaman Binance’in maruz kaldığı veya zarar gördüğü (doğrudan veya dolaylı olarak) herhangi bir Kayıp için ve bu Kayıplara karşı Binance’i tazmin edecek, tazmin etmeye devam edecek ve Binance’i masun tutacaksınız. Bu Kayıplar şunlardan kaynaklanabilir veya şunlarla bağlantılı olarak gerçekleşebilir:

      (a) Bu hüküm ve koşullardan veya İlgili Kanunlardan herhangi birine uymamanız veya herhangi birini ihlal etmeniz

      (b) Binance’in Emirlerinize uygun olarak veya bu Sözleşme ve/veya Kullanım Koşulları kapsamında izin verilen herhangi bir şekilde hareket etmesi

      (c) İlgili Kanunlardaki herhangi bir değişiklik ve/veya

      (d) Binance tarafından bu Sözleşme, Kullanım Koşulları veya herhangi bir Binance Liquid Swap Hizmeti veya Binance Liquid Swap Hesabı ile bağlantılı olarak veya bunlara atıfta bulunarak gerçekleştirilen herhangi bir eylem veya şey

28. Ayrıca, kayıtların ve bilgilerin üretilmesi veya bunlara ilişkin olarak yukarıdaki 25(a) ila 25(d) Maddeleri ile bağlantılı olarak aleyhine açılan herhangi bir soruşturma ya da davaya (ister hukuk ister düzenleme, tahkim ya da diğer bir dava olsun) ilişkin ödeme yapılması (bu ödeme herhangi geçerli bir hüküm, karar, emir ya da tahkim sonucunda uzlaşma için yapılmış ya da yapılacak olsa bile) için yapılan harcamalar, masraflar ve yasal ücretler de dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın maruz kalınan tüm harcamalar, masraflar ve yasal ücretler (tam tazminat bazında) için Binance’i tazmin edecek, tazmin etmeye devam edecek ve masun tutacaksınız. Bu tür soruşturmalar veya davalarla ilişkili olarak Binance’e her türlü yardımı sağlayacaksınız.

Genel Olarak Hariç Tutulanlar

29. Binance Liquid Swap Hizmeti herkese uygun değildir. Size uygun olup olmadığını belirlemek adına yatırım hedeflerinizi, finansal kaynaklarınızı ve risk toleransınızı incelemelisiniz. Likidite farming’in risksiz olmadığını ve Tokenlerinizin veya diğer yatırımlarınızın tamamını veya bir kısmını kaybedebileceğinizi biliyorsunuz. Bu tür risklere rağmen, finansal riskleri ve diğer tehlikeleri üstlenmeye istekli ve üstlenebilecek olduğunuzu ve bu Sözleşme ve Kullanım Koşulları çerçevesinde veya bunlarla bağlantılı olarak maruz kaldığınız Kayıplardan Binance’i hiçbir şekilde sorumlu tutamayacağınızı biliyor, anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

30. Binance’in sahip olabileceği diğer haklara veya yasal çözümlere (bu Sözleşme, Kullanım Koşulları, kanunen veya diğer bir şekilde) ek olarak ve bunlara halel getirmeksizin, herhangi bir temerrüt, ödeme aczi veya benzer takibat veya bir aracı tarafından başlatılan bir yasal işlem ya da yasal işlem başlatılmaması (yanlış ve yasa dışı bir yasal işlem ya da yasal işlem başlatılmaması da dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın) veya bu Sözleşme ve Kullanım Koşulları çerçevesinde veya bunlarla bağlantılı olarak maruz kaldığınız veya ödemek zorunda kaldığınız herhangi bir Kayıp da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın maruz kaldığınız herhangi bir Kayıptan dolayı Binance size karşı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Binance, yalnızca Binance’in dolandırıcılık yapması veya ağır kusurlu olması durumunda size karşı sorumlu olacaktır.

31. Yukarıdakilerin genelliğine halel getirmeksizin, Binance hiçbir durumda dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan herhangi bir Kayıptan veya herhangi bir beklenen kardan veya cezai tazminattan dolayı size karşı sorumlu olmayacaktır.

İlgili Kanunlar

32. Binance ile ilişkiniz, herhangi bir Binance Liquid Swap Hesabının işletilmesi ve herhangi bir İşlemin uygulanması her zaman İlgili Kanunlara tabi olacaktır. Binance herhangi bir eylem alabilir veya eylem almaktan kaçınabilir ve siz de İlgili Kanunlara uymak veya uyulmasını sağlamak için Binance tarafından gerekli kılınan her şeye uyacak ve her şeyi yapacaksınız. Binance’in İlgili Kanunlara uymak için aldığı herhangi bir eylemin sonucunda Binance’in size karşı sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.

Teknolojik Sorumluluk Reddi

33. İşlem amaçları doğrultusunda, Binance Emir vermenize, İşlem akdetmenize ve/veya İşlemler için ödeme yapmanıza olanak tanımak, yardımcı olmak ve/veya bunları kolaylaştırmak adına size bu tür alım satım sistemleri, platformlar ve/veya ilgili yazılımlar ve teknolojilerden oluşan Elektronik Araçlar (“Alım Satım Sistemleri”) sunabilir veya erişim ve kullanım sağlayabilir. Bu Alım Satım Sistemleri Binance’in mülkiyetinde olabilir veya üçüncü taraf lisans verenlerden (“Üçüncü Taraf Lisans Verenler”) Binance tarafından sizin erişiminiz ve/veya kullanımınız için lisans alınmış olabilir. Bu Sözleşmenin hükümlerine ek olarak, Binance ve/veya bu tür Üçüncü Taraf Lisans Verenlerin muhtelif zamanlarda bu tür Alım Satım Sistemlerinin sağlanması ve/veya erişiminiz ve/veya kullanımınız için geçerli kılabileceği veya şart koşabileceği tüm hüküm ve koşullara uymayı kabul ve taahhüt etmektesiniz.

34. Elektronik Araçlara erişimin ve bunların kullanımının “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlandığını ve Binance’in işlevsellik, işletim, içerik veya başka bir şekilde Elektronik Araçların işlevleri, işleyişi, içeriklerine dair veya diğer hiçbir açık veya zımni hiçbir beyan veya garanti vermediğini ve Elektronik Araçların veya herhangi bir bölümünün kusursuz, arızasız veya kesintisiz olmadığını veya amaçlarınıza veya belirli bir amaca uygun olduğunu beyan veya garanti etmediğini ve yukarıdakilere halel getirmeksizin Binance’in dolandırıcılık veya ağır kusuru dışında, her ne şekilde olursa olsun ve her ne şekilde ortaya çıkarsa çıksın, Elektronik Araçların herhangi bir sistem hatası, bozulma veya arızasından sorumlu tutulamayacağını bilmekte ve kabul etmektesiniz.

35. Binance tarafından Emir vermek, İşlem akdetmek ve/veya İşlemlerde ödeme yapmak için sunulan veya kullanıma sunulan Elektronik Araçlara bağlantı sağlamak amacıyla üçüncü taraf teknolojilerini, web uygulamalarını, uygulama programı arayüzlerini, yazılımları, yazılım kodlarını, programları, protokolleri ve/veya bağımsız olarak tanımlanmış ve seçilmiş, sizin tarafınızca tedarik edilmiş veya kullanılmış, Binance tarafından veya diğer bir şekilde kullanıma sunulmuş ya da sunulmamış fark etmeksizin diğer üçüncü taraf kaynaklarını (“Üçüncü Taraf Uygulamaları”) kullandığınız ölçüde bu tür Üçüncü Taraf Uygulamalarının Elektronik Araçlarla uyumlu olmayabileceğini veya uygun şekilde çalışmayabileceğini ve bu konudaki tüm risklerin sizin sorumluluğunuzda olduğunu ve tüm riskleri sizin üstleneceğinizi bilmekte ve kabul etmektesiniz.

36. Binance, yürürlükteki ilgili yasa tarafından açıkça yasaklanmadığı sürece, Elektronik Araçlarla ilgili olarak, pazarlanabilirlik, tatmin edici kalite, uygunluk veya belirli bir amaca uygunluk da dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın mevzuat veya teamül hukuku tarafından ima edilen tüm hüküm ve koşulları ve garantileri reddeder ve hariç tutar. Elektronik Araçlarla bağlantılı olarak teknik zorluklarla karşılaşılabilir. Bu tür zorluklar, bunlarla sınırlı kalmamak üzere arızaları, hataları, gecikmeleri, donanım hasarlarını veya yazılım bozulmalarını içerebilir. Bu tür zorluklar donanım, yazılım veya iletişim bağlantısı yetersizliklerinden veya başka herhangi bir nedenden kaynaklanabilir ve bu tür zorluklar olası ekonomik kayba ve/veya veri kaybına neden olabilir. Dolandırıcılık veya ağır ihmal olmaması durumunda, bunların oluşma olasılığı veya makul olarak öngörülebilir olması hakkında Binance’e bilgi verilmiş olsa bile Binance, bağlı şirketlerinden veya iştiraklerinden herhangi biri veya bunların görevlileri, çalışanları, acenteleri, temsilcileri veya yüklenicileri hiçbir durumda Elektronik Araçlara erişim veya bunların kullanılması sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan herhangi bir kar kaybı, gelir kaybı, fırsat kaybı, sonuç olarak ortaya çıkan, öngörülemeyen, özel veya dolaylı zararlar veya harcamalar da dahil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın oluşan herhangi bir kayıp, masraf, talep, iddia, gider veya zarardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

37. Binance, tarafınızca Binance’te verilen herhangi bir Emir veya akdedilen herhangi bir İşlemle bağlantılı olarak kullanımınız için teknolojiler ve/veya elektronik hizmetler kullanabilir veya sağlayabilir veya üçüncü taraflarca sağlanan teknolojileri ve/veya elektronik hizmetleri kullanıma sunabilir. Alım satım, işlemlerin ve piyasaların analizi, otomatik alım satım sistemleri inşa etmek ve/veya Binance tarafından erişiminiz veya kullanımınız için size sunulan Elektronik Araçların sağlanmasına, kullanılabilirliğine veya bağlanabilirliğine yardımcı olmak veya bunları kolaylaştırmak adına sunulan bu tür teknolojiler ve elektronik hizmetler, alım satım teknolojileri, web uygulamaları, uygulama programı arayüzleri, yazılımlar, yazılım kodları, programlar, protokoller ve ekranları (topluca “Teknolojiler”) içerebilir, ancak bunlarla sınırlı kalmaz. Binance, pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve diğer açık veya zımni garantiler olmaksızın Teknolojileri “olduğu gibi” sağlar. Binance’in, herhangi bir Üçüncü Taraf Lisans Verenin ve diğer herhangi bir üçüncü taraf Teknoloji sağlayıcılarından hiçbirinin, Teknolojiler ile geliştirilen herhangi bir otomatik alım satım sisteminin işleyişinden veya performansından veya herhangi bir Teknolojide veya Elektronik Araçta herhangi bir hata, arıza, sorun veya erişim yetersizliği veya İnternet üzerindeki ya da diğer iletişim sorunları, bilgisayar yazılımı veya donanımı hataları, hataya yol açan arızalar veya bilgisayar sorunları ya da diğer herhangi bir teknik neden veya nedenlerle ilgili tüm sorunlar veya aksaklıklar da dahil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın başka ekipmanların arızalarından ötürü Emirlerin iletilmesinde meydana gelebilecek gecikmeler ve kesintilerden sorumlu olmayacağını bilmekte ve kabul etmektesiniz.

38. Teknolojilerin bir parçasını oluşturabilecek belirli veritabanlarının, programların, protokollerin, ekranların ve rehberlerin (“Tescilli Bilgiler”) tescilli ve Binance’e, Üçüncü Taraf Lisans Verenlere veya üçüncü taraf Teknoloji sağlayıcılarına ait olduğunu ve bunlar üzerindeki telif hakkı, patent veya diğer mülkiyet haklarının Binance, bu tür Üçüncü Taraf Lisans Verenler, üçüncü taraf Teknoloji sağlayıcılar veya bu Üçüncü Taraf Lisans Verenlerin veya üçüncü taraf Teknoloji sağlayıcılarının bu haklar için lisans aldığı veya başka bir şekilde edindiği üçüncü taraflara ait olduğunu kabul etmektesiniz. Bu Tescilli Bilgilerin gizliliğini korumak, Binance’in uygun gördüğü şekilde Tescilli Bilgiler üzerindeki tüm hakları korumak için gerekli tüm telif hakkı, ticari marka, ticari sır, patent ve diğer yasalara uymak için gerekli tüm önlemleri almayı veya alınmasını sağlamayı kabul etmektesiniz. Ayrıca, Teknolojilerde bulunan ve Binance’e, bu tür Üçüncü Taraf Lisans Verenlere veya bu tür diğer üçüncü tarafların mülkiyetine atıfta bulunabilecek herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet bildirimini kaldırmamayı, gizlememeyi veya silmemeyi kabul etmektesiniz.

39. Binance’in, herhangi bir Üçüncü Taraf Lisans Verenin veya diğer herhangi bir üçüncü taraf Teknoloji sağlayıcısının ve bunların yöneticilerinin, görevlilerinin, çalışanlarının, acentelerinin, yüklenicilerinin ve/veya alt yüklenicilerinin Teknolojilerdeki veya Elektronik Araçlardaki herhangi bir hata, arıza, aksaklık, erişememe, sorun, kesinti veya gecikmeden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak veya erişiminize ya da kullanımınıza sunulmak üzere size sağlanan Teknolojiler ve Alım Satım Sistemlerinin size sunulan halindeki tutarsızlıklar, hatalar, yanlış ya da eksik bilgiler sonucunda maruz kaldığınız veya ödemek durumunda kaldığınız herhangi bir kayıp, zarar, masraf veya harcamadan (veri kaybı da dahil) sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Ancak bu kısıtlama, bu Sözleşme ya da İlgili Kanunlar uyarınca Binance’in görevlerini yerine getirirken dolandırıcılığı ya da ağır ihmalinden ötürü maruz kaldığınız veya ödemek durumunda kaldığınız hiçbir kayıp için geçerli değildir. Binance, bu tür Üçüncü Taraf Lisans Verenler ve bu tür üçüncü taraf Teknoloji sağlayıcılarının hiçbiri, tatmin edici kalite, belirli bir amaca uygunluk veya açık veya zımni, kağıt üzerinde ya da pratikte, sözlü ya da yazılı başka teminatlar, koşullar, garantiler veya beyanlar konusunda bu Sözleşmenin hükümlerinde aksi açıkça belirtilmedikçe hiçbir teminat, koşul, garanti veya beyan vermemektedir. Binance, bu tür Üçüncü Taraf Lisans Verenler ve/veya bu tür üçüncü taraf Teknoloji sağlayıcıları, hiçbir koşulda dolaylı, arızi, özel veya sonuç olarak maruz kaldığınız veya ödemek durumunda kaldığınız (herhangi bir ekonomik kayıp ya da başka türlü ciro, kar, iş ya da itibar kaybı da dahil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın), herhangi bir Teknolojinin veya Elektronik Aracın size sağlanmış veya kullanımınıza sunulmuş olmasından ötürü ya da bunlarla bağlantılı olarak oluşan herhangi bir kayıp, zarar, masraf ya da harcamadan sorumlu değildir.

40. Yukarıdakilerin genelliğine halel getirmeksizin, Binance’in görevini yerine getirememesinden ya da Teknolojileri kullanarak akdetmiş olduğunuz bir İşlemi için diğer bir şekilde ödeme yapamamasından dolayı tazminat talebiyle Binance’e, herhangi bir Üçüncü Taraf Lisans Verene veya herhangi bir diğer üçüncü taraf Teknoloji sağlayıcısına karşı haksız fiil, sözleşme veya diğer bir nedenle hiçbir yasal işlem başlatmamayı kabul etmektesiniz.

41. Bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hizmetin kullanımı, uyumlu donanımlar veya cihazlar, internet erişimi, 128 bit şifreleme içeren web tarayıcısı (örneğin Chrome/Edge/Firefox/Safari/Opera, en son sürümü önerilir ve düzenli güncellemeler gerektirir) ve Binance yazılımları (en son sürümü önerilir ve düzenli güncellemeler gerektirir) gerektirebilir. Bu Sözleşme kapsamındaki performans, bu faktörlerin performansından etkilenebilir. Dokunmatik ekranlı bir cihazdaki bir web tarayıcısında çalıştırılması önerilmez. Bu gereklilikleri karşılamanın sizin sorumluluğunuz olduğunu kabul edersiniz. Binance, uyumsuz donanım veya cihazlardan, kişisel ağ tıkanıklığından, ağ gecikmesinden, zayıf ağ ortamından ve güncel olmayan yazılım sürümünden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan hiçbir kayıptan sorumlu olmayacaktır. Binance, bir cihazdan oluşturulabilecek Binance Liquid Swap Hesabı sayısını ve Binance Liquid Swap Hesabı ile ilişkili cihaz sayısını sınırlama hakkını saklı tutar.

Kaynak : Binance