Bu hayatta bahar kış ile beyaz siyah ile anlam kazanır!

Ulaş Gümrük Müşavirliği ve Çakır Denizcilik Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çakır ile ülkemize uluslararası taşımacılıkta yatırımlar yapmış olduğu deniz yolu taşımacılığı ve gümrüklemeler hakkında fazlasıyla bilgi dolu bir röportaj gerçekleştirdik. Dış Ticaretin ülkemiz için önemini vurgulayan Çakır, gelecek planlamasında hep yer alan ve artık zamanın geldiğini düşündüğü İstanbul Merkez Ofisi’ni açtıktan hemen sonra kapılarını ilk defa Bosslife okurları için açtı. Dış Ticaret ve Gümrükleme hakkında yaptığımız bu röportajda herkese keyifli okumalar dileriz…

Benim yaşam kaynağım her
zaman bir hedeflerimin olması ve
hayallerimin peşinden gitmektir.
İnsanların hedefleri olmalı.
Bir hedefe ulaştığınızda her şey
bitmemeli diye düşünüyorum.
Hayatta tabi ki zorluklar olacaktır.
Yaşamın gerçeği her şey zıttıyla
anlam kazanır. Bu hayatta bahar kış
ile beyaz siyah ile anlam kazanır.
Yaşanan zorluklar karşısında pes
etmek yerine bunları daha güçlü
ilerlememiz açısından kılavuz
niteliğinde değerlendirip yolumuza
devam etmeliyiz.

Mustafa Çakır Kimdir? Sizi biraz tanıyabilirmiyiz?

Samsun Terme doğumluyum. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Babam emekli öğretim görevlisi, annem ev hanımıdır, üç kardeşin en büyüğüm.Ulaş Gümrükleme ve Çakır Denizcilik Ltd şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanıyım.Yeni insanlar tanımayı ve gezmeyi severim işimi de bu yüzden severek yapıyorum.

Ulaş Gümrük Müşavirliği’nin Kuruluşu Ve Geçen Süreçteki Gelişiminizi Bizimle Paylaşırmısınız?

Ulaş Gümrük Müşavirliğini dış ticaret hizmet sektöründe , uluslararası dünya standartlarında hızlı ve çağdaş bir hizmet verebilmek için 2003 yılında faaliyete geçirdik. İstanbul, Zonguldak, Ereğli, Bartın, Kocaeli, Derince, Gebze, Gemlik ve Edirne de aktif halde, yakında ise faaliyete geçecek Mersin ve İzmir ofisleri ile bugün ki sağlam yapıya ulaştırmış olduk. Şirketimiz dış ticaret kapsamında her türlü ihracat ,ithalat, lojistik, tahmil tahliye, serbest bölge işleri, antrepo işlemleri, uluslararsı deniz yolu taşımacılığı, uluslararası karayolu nakliyesi ve acentalık hizmetleri ile dış ticaretin her aşamasında bulunan ve dış ticaret sektörüne yön veren, uzmanlık gerektiren her türlü gümrükleme hizmeti verebilecek kapasite ve yeterlilikte ki kadrosu ile gümrükleme sektöründe saygın bir konuma ulaşmıştır.

Sektörünüzün Ve Şirketinizin Dış Ticaretteki Yeri Nedir?

Dış ticaret, devletin politikasında aldıkları sorumluluklar ve üstlendikleri görev ile Türkiye’nin en önemli mihenk taşlarından olan meslek gurubudur. Gümrük müşavirliği şirketleri 4458 sayılı gümrük kanunun 225 maddesine istinaden ithalat ve ihracat yapmak isteyen firmaların gümrükleme işlemlerine başlayarak, ithalat ve ihracat işlemlerini sonuçlandırma yetkisi verilmiş olan gümrük ile firmalar hatta ithalatçı ve ihracatçı firmalar arasında köprü görevi gören meslek kuruluşudur. 1909 yılından beri Türk Ticaret hayatında bulunan, ithalat ve ihracat işlemleri için müşterilerine gümrükleme ve lojistik hizmetleri dışında ayrıca danışmanlık hizmeti veren, dış ticaret sektörüne yön verebilen gümrük müşavirleri Türkiye genelinde yapılan dış ticaret hacminin yüzde 85’ini takip ederek sonuçlandırmaktadır. Bu kapsamda ithalat ve ihracat malının sevkinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tüm nakliye, lojistik, banka işlemleri, akradetif, acentalık, gemi nakliye işlemlerine hakim olması olayların akışı sırasında çıkan engellerde insiyatif alıp olayları esas yönünden değerlendirmesi müşavirlik sektörünün önemini daha da arttırmaktadır.

Türkiye’nin Dünya Ticaretinde ki Yeri Ve Durumu Hakkında Bilgi Verirmisiniz Varsa Tavsiyeleriniz Nelerdir?

21.yy eşiğinde bulunduğumuz şu dönemde üretim ve teknoloji rekabetine dayalı golabal ekonomi veya küresel ekonomi kelimelerini sıkça duyuyoruz. Globalleşme ülkeler arasında mal, hizmet, uluslararası sermaye akımları ve teknolojik gelişimin hızlı bir şekilde artmasını ve serbestleşmesini, bunlar sonucunda ortaya çıkan ekonomik gelişmeyi ifade eder. Teknoloji ve iletişim teknolojisindeki devasal gelişmeler ülkeleri ekonomiden, siyasete kadar pek çok alanda birbirlerine doğru iyice yakınlaşrtırmıştır. Teknolojideki gelişmeler ve bunların ortaya koyduğu iletişim ve bilgi ağındaki ilerlemeler dünyayı adeta “GLOBAL” bir köye dönüştürmüştür. Bu süreçte telekominikasyon ve ulaşım teknolojisindeki gelişmeler lokomotif işlevi görmektedir.Yine bu süreçte semaye, iş gücü, teknoloji ve bilgi sınır tanımaz hale gelmiştir. Bütün bu gelişmeler bir taraftan ulusal ekonomi, ulusal siyaset, ulusal kültür kavramını rafa kaldırmakta, diğer taraftan da ulus ötesi çıkar grublarını ortaya çıkartmakta ve değişik ülkelerden hatta kıtalardan insanları birbirlerine bağımlı hale getirmektedir. Globalleşme sürecindeki tüm bu gelişmeler, ülkeleri dünya standartlarında mal, hizmet ve bilgi üreten bir toplum olmaya doğru sürüklemektedir. Ekonomik ve sosyal açıdan küreselleşme de rekabet edilememesi ve geri kalınması durumunda diğer ülkelerle derin eşitsizliklere yol açması, işsizliğin artırması, ülkedeki gelir dağılımını olumsuz etkilemesi ve çok uluslu şirketlerin aracılığı ile egemen olduğu iç piyasaları düzensizleştirmesi gibi olumsuz yönleri görülmektedir. Olay iyi analiz edildiği takdir de olumlu yönleri olarak küreselleşme gelişmenin öncüsü olduğu, her geçen gün insanlığın önüne yeni fırsatlar çıkardığı, serbest ticaret ve rekabete dayanan küreselleşmenin dünya ticaretini artırdığı görüşleri ileri sürülmektedir. İthalat ve ihracat kavramları ülke ekonomisinin gidişatını, küresel rekabetteki yerini belirleyen unsurlardır. Burda ülkemiz için en önemli ve dikkat edilmesi gereken nokta cari açık sorunudur. Cari açık bir ülkenin ürettiğinden fazla harcaması, tüketmesi anlamına gelir ve bu olay iç ve dış borçlanma gibi sorunların başlamasına sebeb olur. O yüzdendir ki bir ülkenin küresel rekabette ayakta kalabilmesi dış ticareti, dış ticaret politikaları ve yatırımları ile mümkündür. Siz de bu küresel rekabette olayları devlet ve toplum olarak iyi analiz eder, doğru bir sanayileşme, enerji, teknoloji, istihdam ve eğitim stratejesi ile küresel ekonomide söz sahibi olursunuz.

Ulaş Gümrük Müşavirliği Şirketi Dışında Aynı Zamanda Çakır Denizcilik Şirketiniz İle Uluslar Arası Denizyolu Taşımacılığı Sektörüne Girdiniz. Bununla İlgili Yatırımlarınız Ve Hedefleriniz Varmı?

Benim yaşam kaynağım her zaman bir hedeflerimin olması ve hayallerimin peşinden gitmektir. İnsanların hedefleri olmalı bir hedefe ulaştığınızda her şey bitmemeli diye düşünüyorum. Hayatta tabi ki zorluklar olacaktır. Yaşamın gerçeği her şey zıttıyla anlam kazanır. Bu hayatta bahar kış ile beyaz siyah ile anlam kazanır yaşanan zorluklar karşısında pes etmek yerine bunları daha güçlü ilerlememiz açısından kılavuz niteliğinde değerlendirip yolumuza devam etmeliyiz. Biz şirket olarak 2014 ve 2015 yıllarında ağırlık olarak Rusya ve Ukrayna ile çalıştığımız için o yıllarda Rusya’nın Ukrayna ile yaşamış olduğu Kırım mevzusu, Ukrayna pazarının daralması, Kırım pazarının kapanması ve Fetö terör örgütünün kurguladığı oyun ile Rusya uçak krizini çıkarması sonucunda şirket olarak iflasın eşiğine ve borç batağına girdik. Ama Sayın Cumhurbaşkanımıza ve mevcut hükümetimize olan güven ve sağladıkları destek ile eskisinden daha da güçlü ayağa kalktık. Bu bağlamda sunduğumuz projeler kapsamında en büyük hayallerimden biri olan kurduğumuz “ ÇAKIR DENİZCİLİK LTD ŞTİ” ile hükümetimizin sağlamış olduğu krediler ile armatörlük sektörüne giriş yaptık. Satın alarak Çakır Denizcilik bünyesine kattığımız iki yük gemisi ile uluslararsı denizyolu taşımacılığı hizmeti vermeye başlamanın eşsiz gurunu yaşıyoruz. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın isteyen her vatandaşımızın kredi ile gemi alabilmesine imkan tanıdığını bizzat hem de hiç bir imkana sahip değil iken devletimizin sağlamış olduğu olanaklar ile gemi sahibi olmanın mutluluğunu yaşadık. İçinde bulunmuş olduğunuz sektörün bilgi zenginliğine deneyim ve tecrübeye sahip olup, kendiniz de herkesin gördüğü ve bildiğinden farklı olanı algılıyan ön görme mekanizmasını devreye sokar ve önlem alır, cesaretinizi gösterirseniz krizleri fırsata çevirirsiniz.

Çekiminizi Ve Röportajınızı Gerçekleştirdiğimiz İstanbul Altunizade’de Yeni Açmış Olduğunuz Merkez Ofisiniz Öncelikle Hayırlı Olsun. Merkez Ofisinizi İstanbul’a Taşımanızdan Ve Gelecek Hedeflerinizde Ki Projelerinizden Bahsedermisiniz?

Teşekkürler. Bildiğiniz üzere toplumsal kalkınma projesi olan ihracat, 2023 hedefimiz de birinci önceliğimiz. Biz şirketlerimiz olarak ülkemizin refahı için sorumluluğumuzun farkındayız. Biz de hükümetimize olan güvenimizle hiç bir yatırımdan kaçmayarak merkezi Altunizade’de olan ofisimiz ve 8 farklı şehirde faaliyete geçirdiğimiz şube ofislerimiz aynı zamanda bahsetmiş olduğum aldığımız yük gemilerimiz ile 2023 hedefin de varız dedik. Bu kapsamda Ulaş Gümrükleme ve Çakır Denizcilik olarak tüm dünyada yaygın olan “ DOOR TO DOOR” sistemi çerçevesinde gruba dahil ettiğimiz diğer şirketlerimiz ile uluslararası denizyolu taşımacılığı, kara nakliyesi, gümrükleme, tahmil-tahliye, depolama, acentalık hizmetleri ile birlikte alternatif rekabet şartları sunarak dünyanın öbür ucu dahi olsa kapıdan alıp kapıya teslim ediyoruz. Türkiye’de bu hizmetleri sağlayabilen tek firma olmanın haklı gurunu yaşıyoruz.

Son Olarak BossLife Dergi Ekibi Ve Okurlarına Neler Söylemek İstersiniz?

Öncelikle Bosslife Dergi yıllardır düzenli takip ettiğim nadir dergilerden bir tanesi. Her sayıda farklı sektörlerden, farklı başarılardan, farklı hikayelerden bahsederek iş dünyasına hakimiyetinizi fazlasıyla hissettiriyorsunuz, başarınızı yürekten tebrik ederim. Kendimden bahsederken gezmeyi çok sevdiğimi belirtmiştim. Ben yoğun tempomdan dolayı yalnızca seyahatler sırasında kendime vakit ayırabiliyorum desem yalan olmaz ve dergi, kitap vs okumalarımı seyahatlerim sırasında yaparak zamanımı değerlendiriyorum. Geçmiş yıllarda kapak röportajında bana yer vermiştiniz, bu sene ise gelişen ve değişen şirketimi tekrar anlatma fırsatı tanıdınız bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bosslife Dergi ekibi herkesinde tanıdığı, bildiği gibi harika bir enerjiye sahip. Yıllardır kendilerini tanıdığım ve dergilerini takip ettiğim için şunu söyleyebilirim ki sürekli gelişmelerini ve büyümelerini yakından takip ediyorum ve gelecek yıllar da daha da ileride görmek istiyor, tebrik ediyorum.

Kaynak: Boss Life Dergi