İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Mesleki Farkındalık Yaratmak!

Merve Bozdemir
İş Güvenliği / Çevre Profesyoneli
[email protected]

İş Sağlığı ve Güvenliği profesyoneli olmak ve bu işi mesleki anlamda yürütmek kararlılık ve rol model olmayı gerektirir. En fazla çaba ve emek gerektiren işlerden biridir iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili süreçleri yönetmek ve bu süreçleri yönetirken benimsetmek ve liderlik etmek. Her açıdan düşünmek lazım. Bilgi birikiminiz, tecrübeniz, konuşmanız, iletişim yetenekleriniz, giyiminiz, stiliniz, mevzuat bilginiz, acil durumlarda hareket tarzınız, kriz yönetiminiz, bilginizi aktarma yöntemleriniz vb. Bu liste uzar gider… Kolay değil iş güvenliği profesyoneli olmak. Hem işverenlerin beklentisini hem de çalışanların beklentisini entegre etmek ve yönetmek gerekir. Her ortama her prosese dahil olmanız gerekir. Gerektiğinde üst düzey toplantılar gerektiğinde sahada ikili görüşmeler yapmanız gerekir. İletişiminizin çok kuvvetli olması gerekir. O zaman sıralayalım “İş güvenliği profesyoneli” olma yolunda izleyebileceğiniz ve kendinizi geliştirebileceğiniz adımları.

1. Mevzuatı Takip Edin ve Her Zaman Güncel Kalın Mevzuat bilgisi çok önemli. Ama daha da önemli olan bu bilgiyi güncel tutabilmek. Günlük olarak mevzuatı takip ederek işvereni ve çalışanları bilgilendiren, değişiklikleri firmasında uzman performans karnesine dev bir artı ekleyebilir.

2. İletişim Tekniklerini Etkin Kullanın Hem üst yönetimle hem de çalışanlar ile etkin iletişim kurmak bu işin vazgeçilemez bir parçası. İş güvenliği profesyoneli işverene ne zaman neyi aktaracağını iyi bilmeli ve sürekli iletişim içerisinde olmalıdır. Ayrıca çalışanlarla da ikili ilişkileri kuvvetli olmalıdır. Bu dengeyi iyi sağlayabilmek adına profesyonel iletişim ve liderlik eğitimlerine katılabilir, kişisel gelişim kitapları okuyabilir, güncel makaleleri takip edebilirsiniz. Ayrıca iletişim yöntemlerinizi doğru seçmeli ve etkinliğini değerlendirmelisiniz. Hangi durumlarda yazılı, hangi durumlarda sözlü iletişim kuracağınızı çok iyi belirlemelisiniz.

3. İş ve Çalışma Stiliniz Olsun Her işte olduğu gibi bu işi de yaparken verdiğiniz taahhütleri yerine getirin ve terminlere uyun. Yapamayacağınız veya bilgi sahibi olmadığınız konularda çalışanları ve işverenleri kişisel yorumlarınızla yönlendirmeye çalışmayın. Detaylı araştırmalar ve profesyonel danışmanlık hizmetleri ile doğru bilgileri öğrendikten sonra standartlara ve mevzuata göre yönlendirmeleri yapın. Anlık yaptığınız yanlış tespitler hem çalışanların hem de işverenin tekrar telafisi olmayacak hata ve gereksiz yatırımlar yapmasına neden olabilir. Kim ne derse desin. İş hayatında giyim tarzı önemlidir. İş güvenliği profesyoneli de işyerlerinde sürekli göz önünde olan kişilerdir. Yeri geldiğinde üst düzey bir toplantıya da katılabilir, yeri geldiğinde eğitim verebilir ve yeri geldiğinde sahaya/araziye denetime çıkabilir. Yaptığınız işin önemli olduğunu gösterebilmek ve önemsenmek için işe uygun hareket etmek ve işe uygun giyinmek son derece önemli. Sahaya denetime giderken iş ayakkabısı giymeyen, baretini takmayan veya diğer kişisel koruyucularını kullanmayan bir uzmanının sahada çalışanlara karşı nasıl bir yaptırımı ve ağırlığı olabilir ki? Çalışanlara eğitim verirken veya üst yönetim toplantılarda da mekan ve ortama göre hareket etmekte fayda var.

4. Sektörel Performans Değerlendirmesi Yapın Çalıştığınız sektör ile ilgili ulusal ve uluslararası veri araştırmaları yapın ve hedefler belirleyerek, sektörün en iyileriyle kıyaslamalara giderek (gerekirse benzer sektör ziyaretleri gerçekleştirerek) yönetime raporlamalar sunun ve iyi uygulamalara teşvik edin. Objektif deliller sunmak her zaman için işvereni ve yöneticileri daha kolay ikna etmenizi sağlayacaktır.

5. Çalışanlara Örnek Olun. Riskleri Değerlendirirken ve Tespitleri Yaparken Önce Kendinizden Başlayın. Herkesin Gözü Sizin Üzerinizde Unutmayın! Hedefiniz “güvenli davranış kültürünün alışkanlığa dönüştürülmesi” olsun. Bu hedefe ulaşabilmek için tüm çalışanlara ve işverenlere örnek olacak davranışlar sergilemelisiniz ve bu konuda “Rol Model” olmalısınız.

6. Dinamik ve Enerjik Olun Enerjik ve aktif olmak son derece önemli. Verdiğiniz pozitif enerji ve iletişimle ikna gücünüz artacaktır. Unutmayın ki yaptığınız iş sürekli yaptırımlar ve kurallar içeriyor. Karşı tarafa verdiğiniz olumlu enerji ile bu iş daha kolaylaşacaktır. İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili ziyaretleri bir denetim mekanizması olarak değil, gözlem ve işbirliği mekanizması olarak kullanmak önceliğiniz olsun.

7. Sektörün “En” lerini Takip Edin, İletişim Halinde Olun, Profesyonel Destekler / Danışmanlık Hizmeti Alın Her işte olduğu gibi iş güvenliği konularında sektörün iyileri ile sürekli görüşün ve danışın. Sizin çözmeye çalıştığınız ve zorlandığınız bir konu hakkında profesyonellerin çok daha pratik çözüm önerileri olabilir. Özellikle iş güvenliği konularında işi bilen profesyonel firma veya kişilerden periyodik danışmanlık hizmetleri alın. Özel uzmanlık gerektiren konularda yeterli bilgi ve donanıma sahip değilseniz bunu işverene gerekçeleriyle açıklayın. Rutin yaptığınız işlerde iş körlüğünün önüne geçmek için bağımsız denetim hizmetleri alın.

8. Sektörel Fayda Sağlayacak Uluslararası ve Ulusal Etkinlikleri Kaçırmayın Uzmanlığınıza yön verecek, geliştirecek etkinlikleri ve eğitimleri takip edin. İş güvenliği konularında farklı uygulamalar görmek sizi her zaman geliştirir ve bir adım öne taşır.

9. Kendinizi Sürekli Geliştirin Sadece mesleğiniz için değil kendiniz için de sürekli gelişmeye ve değişime açık olun. Farklı olun farklı projeler üretin. Yaptığınız işten keyif alın. Keyif almadığınız veya uzun süreli yapmayı düşünmediğiniz hiçbir işi yapmayın. İş güvenliği zorunluluk değil gönüllülük esaslıdır. İş güvenliği uzmanlığı iş bulamayanlar için bir çıkış kapısı değildir…Yapacağınız işin tüm sorumluluklarını ve yasal mevzuatını çok iyi bilmelisiniz. Hem iş güvenliği konuları hem de iş güvenliği işi proaktif bir yaklaşım gerektirir unutmayın.

Kaynak: Boss Life Dergi