ASTOR A.Ş. Genel Müdürü Enver Geçgel Anlatıyor!

• Astor hakkında bilgi vererek, üretim tesisisiniz, yıl- lık üretim kapasiteniz, ürün yelpazenizden ve kalite sistemi- nizden söz eder misiniz?

Astor AŞ olarak Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi Sincan’da 36.000 m2 arazi üzerinde kurulu, 26.000 m2 kapalı alanda Da- ğıtım, Kuru ve Güç Transformatör üretimi yapıyoruz. Bünye- mizde kurulan Ar-ge Merkezimiz ile birlikte toplamda 305 ça- lışanımız var ve tam kapasite çalıştığımız zaman toplam 2000 Adet dağıtım trafosu üretim kapasitesine sahibiz. Bu kapasite ile Türkiye’nin en büyük dağıtım trafo fabrikası ve dünya da ise ilk 5 fabrika içerisindeyiz. Bu çok önemli bir oran.

• Astor ürünleri rakiplerinde nasıl ayrışıyor?

Bizim farkımız yenilikçi, yetkin personel, gelişime açık yapı, agresif satış politikamız sayesindeki kaliteli ve hızlı üretim ka- pasitesine sahip olmamızdır. Tam kapasite olarak çalıştığımız takdirde ayda 2000 transformatör üretebiliyoruz. Bu Türkiye için rekor bir üretim. Tabi bizim yaptığımız bu üretimin diğer bir önemi bu sayının yanı sıra daha az işçi hatasının bulun-

duruyor olması. Bunda kullandığımız makinaların tamamının tam otomatik olmasının önemi büyük. Bunların yanı sıra ken- di dalga duvarını yapan sistemimizin olması ve kazan – kapak kaynakları için robot teknolojisini kullanmamızdır. Türki- ye’de, transformatör üretimde robot teknolojisini ilk kullanan firma olmaktan dolayı gururluyuz.

• Astor ihracat faaliyetleriyle de kendinden söz etti- ren bir firma. Bu anlamda üretiminizin ne kadarını ihraç edi- yorsunuz? Hangi pazarlara ulaşıyorsunuz? Açılmayı düşündü- ğünüz yeni ülkeler var mı?

Astor olarak yaptığımız üretimlerin yüzde 45’ini yurtdışı üre- timine ayırıyoruz. Zaten şu an da Afrika piyasasında lider hal- deyiz. Bunun dışında dünyada 58 ülkede Astor transforma- törleri kullanılıyor. Bu bölgeler dışında ilerleyen dönemlerde Uzak doğu, Güney Amerika ve Orta Doğu bölgelerinde de Astor Transformatörler kullanılacak.

• Ar-Ge’ye yılda ne kadarlık bir kaynak ayırıyorsu- nuz? Bu alanda yürüttüğünüz projeler neler?

Biz firma olarak bilginin gücünü çok iyi biliyoruz. Bu nedenlerle Ankara’daki fabrikamızda 2009 yılında 24 kişilik bir Ar-Ge ekibi oluşturduk ve aynı yıl TÜBİTAK tarafından desteklenen Ar-Ge projelerini gerçekleştirmeye başladık. Bugün itibariyle TÜBİTAK tarafından desteklenerek başarı ile tamamlanmış 11 tane Ar-Ge projemiz ve 50 kişilik bir ekibimiz var. Ayrıca, 5 adet Ar-Ge pro- jemiz TÜBİTAK tarafından desteğe değer bulunarak çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları devam eden projeler için- de İTÜ’nün yürütücülüğünde devam eden projemizi çok önem- siyoruz. Bu proje ile ülkemizin en önemli üniversitelerinden olan İTÜ’nün bilimsel gücünü arkamıza alarak yeni Ar-Ge projelerine imza atmayı hedefliyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar kapsamın- da Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi aldık. Bu belge ile Ar-Ge ürünlerinin kamuya satışının önü açılıyor. Özellikle Yurt içine ve yurtdışına güç transformatörleri satışı yapabilmek için gerekli olan sertifikaları ise Hollanda’da kurulu olan Kema Laboratuvarından aldık. Kema bu konuda dünya’nın en prestijli laboratuvarlarından.

• Astor bugüne kadar Türkiye’de elektrik üretimine nasıl bir katkı sundu? 2016 yılına ilişkin büyüme hedefleriniz ve yatırım planlarınız neler?

Son yıllarda özellikle devletimizin enerji bağımlılığını azaltma amaçlı politikalarının da etkisiyle yenilebilir enerji kaynaklarından elektrik üretme çalışmalarına başladık. 2015 yılında çalışmalara başladığımız ilk Güneş Enerji Santrali kurulumunu, 2016 Nisan ayında tamamlayarak elektrik üretimine başladık. 10,23 MWp Ku- rulu güce sahip GES Urfa da bölgenin işletmedeki en büyük GES

santrali olarak elektrik üretimine devam ediyor. Ayrıca, Astor elde ettiği tecrübeyle yurt içi ya da yurtdışı GES yatırımları için çalış- malarına devam ediyor. Bu yılsonuna da kadar elimizde var olan iş geliştirmesi yapılmış GES projelerini de hayata geçirmeyi plan- lıyoruz.

• Astor transformatör üretiminin yanı sıra yaptığı güneş enerjisi santrali yatırımıyla yenilenebilir enerji sektörüne de giriş yaptı. Şanlıurfa’da gerçekleştirdiğiniz güneş enerjisi santrali yatırı- mı hakkında bilgi verir misiniz?

Bu sene güneş bakımından zenginliği üst seviyelerde olan Şanlı- urfa’ya ASTOR olarak, 10,23 MWp kurulu güce sahip bölgenin en büyük Güneş Enerji Santrali ‘GES URFA’yı kurduk. Santralin yıllık yaklaşık 20 milyon kWh enerji üretilmesini bekliyoruz. Bu üretim miktarı yılda tahmini 10 milyon kg karbondioksitin doğaya salı- nımının engellenmesi demek. Ayrıca, projemizde kendi üretimi- miz olan Ultra Düşük Kayıplı özel tasarım transformatörlerimizi kullandık. Bu transformatörlerle amacımız GES’lerde gece elektrik üretimi yapılamadığı için yaşanan boşta kayıpları olabildiğince azaltmak.

• Yenilenebilir enerji sektöründe büyüme planlarınız ne- ler? Gündeminizde bu alana dönük yeni yatırımlar var mı?

Yenilebilir enerjinin oldukça önemli bir alan. Önümüzdeki dönem- de ülkemizde ve dünyada var olan çevre politikaları ile değerlen- dirdiğimiz zaman daha da önemli hale geleceğini düşünüyoruz. Bu nedenlerle, önümüzdeki 5 yılda GES kurulu gücünü 50 MWp’e çıkarmak ilk hedeflerimiz arasında. Ayrıca biyokütle, RES gibi al- ternatif elektrik üretim metotları konusunda da yatırımlar planlı- yoruz.

Kaynak: Boss Life Dergi