“Makina Yapan Makinaları İnşa Etmek”

A. Ali Şen

Intecro Robotics CEO

ali.sen@intecro.com.tr

( CEO Elon Musk , Tesla Motors, Inc. 2016 Yılı Hissedarlar Toplantısı, Mountain View, CA Bilgisayar Tarih Müzesi’nden. Tarih : 31 Mayıs 2016 Salı, 14:00 PDT )

Kuşaklar arası fark ve teknolojik değişim makine endüstrisini de etkisi altına almaktadır. 1960’lardan 1990’lı yıllara kadar yarı otomatik torna ve freze makinaları ve NC tezgahlar yerini neredeyse tamamen otomatik CNC tezgahlara bırakmıştır. 90’lı yıllardan bugüne gelindiğinde ise teknolojideki gelişmeler sayesinde sanayide ki nitelikli ürün ihtiyacının karşılanması için nitelikli iş gücü beklentisi artmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda, dünya çapında Endüstriyel Robot ve Entegrasyon Sektörü görülmemiş bir gelişme kaydederek büyük bir pazar haline gelmiştir.

Bugün otomobil, uzay ve havacılık, savunma, nanoteknoloji, tıbbı cihazlar, elektronik ürünler, raylı sistemler, elektrikli ve otonom araçlar, makine endüstrileri dahil yüksek katma değerli pek çok sektörde insan yetenekleri ile karşılanması neredeyse olanaksız görünen hassas, tekrarlı ve hatasız nitelikte iş gücü ihtiyacı oluşmuştur.

Bu iş gücü ancak “Kuvars” saatleri kadar yüksek tekrarlanabilirlikle çalışan (Yaygın olarak 0,05mm) ve en usta mikro cerrahın el melekesinden yüzlerce kat daha hassas (Yaygın olarak 0,05mm), yıllarca aynı veya tanımlı şekilde farklı işleri yapmaya muktedir olan, yüksek hızlarda (2m/sn’e kadar) ve aynı hassas rejimde metrelerce uzağa ( günümüzde 500 metre boyunca belirli koşullarda gezerek çalışan robotlar vardır) mobilize olabilen konumunda ki endüstriyel robot sistemleri tarafından karşılanması kaçınılmaz bir gerçeklik olmuştur.

Özellikle otomotiv endüstrisinin vazgeçilmez “hint kumaşı” endüstriyel robotlar ve çevre birimleridir. Otomotiv endüstrisinde ki acımasız rekabet koşullarına rağmen yeni marka ve modellerin üretilmesinin ve pazarda tutunmasının, hatasız üretim koşulu , düşük maliyet ve yüksek kalite beklentisi ile mümkün olduğunu düşünülürse, insanoğlu yararına olan bu kazanımları büyük oranda endüstriyel robot devrimlerine borçluyuz.

“YENİ ÇAĞIN MAKİNALARI ; ROBOTLAR !”

Endüstriyel Robot Sektörünün Önemini Ortaya Koyan Bazı Anahtar Göstergeler Şöyledir ;

 • Endüstriyel robot ve entegrasyon pazarı Dünya çapında yılda 100 Milyar USD’yi aşan bir hacme ulaşmıştır.
 • Son yıllar dikkate alındığında, ülkemizde yaklaşık 2.000 adet veya biraz üzeri endüstriyel robot entegrasyonu gerçekleşmektedir. Ülkemizde endüstriyel robot pazarının yarattığı ekonomi son 5 yılın ortalaması dikkate alınırsa yıllık baz da 200-300 Milyon USD dolaylarındadır. Ancak bu pazar her geçen gün büyük bir ivme ile artmaktadır.
 • Çin’de ki endüstriyel robot pazarı yıllık 110.000 adet seviyelerini aşmıştır ve milyarlarca dolarlık bir pazar hacmine ulaşmıştır. Bu rakam gelişmiş ülkelerin neredeyse hepsinde milyarlarca USD seviyesindedir.
 • G20 ülkeleri arasında yükselen konumumuz, gelişen sanayi hacmimiz ve sanayi üretiminde teknolojiye, değişime önem veren vizyonumuz dikkate alındığında hiçbir şeyin tesadüf olmadığını görüyoruz. Zira IFR’ın araştırmalarına göre dünyada endüstriyel robot sektörünün en hızlı büyüdüğü gözde ülkelerin başında TÜRKİYE gelmektedir. İstatistiklerde ki büyüme hızımız dikkate alındığında endüstriyel robot arzı açısından gelecek 10 yıllık projeksiyon bize gösteriyor ki ; yıllık pazar hacmimizin Milyar USD seviyelerine ulaşacak.
 • Ülkemizde tesis edilen tüm endüstriyel robotlar yabancı menşeilidir. Hali hazırda ticari olarak satışı bulunan, rekabet ölçeğinde hiçbir yerli ticari ürünümüz yoktur. Ancak yeni gelişmelere bağlı olarak son yıllarda devam eden ar-ge faaliyetleri ile ülkemizde yerli ürün yatırımları ve yeni girişimler ortaya çıkmaktadır.
 • Bu yıl itibari ile hem teknoloji hem de temin koşulları açısından ciddi oranda rekabetçi yerli robot üreticisi ve entegratörlerin markalaştığını görmeye başlayacağız. Bu yatırımların ve girişimlerin hem devletimizin kurumları hem de sanayicilerimiz tarafından desteklenmesi önem arz etmektedir.

Endüstriyel Robot ve Robotik Uygulama (Entegrasyon) Mühendisliği ; 2 Temel Alanda Ele Alınması ve Farkındalık Oluşturulması Gereken Yüksek Önemde Bir Konudur

1-    ROBOT BİLİMİ ( TEKNOLOJİSİ)

Temel olarak Endüstriyel robotların geliştirilmesi vebu robotların alt bileşenleri ile üretiminin ele alınmasını kapsamaktadır. Bu robotların alt bileşenleri olan elektronik sistemlerin, sensör ve veri toplama kartlarının, hassas dişli ve robot kollarının, gömülü yazılım, işletim alt yapısı, yapay zeka ve diğer arayüz yazılımlarının üretilmesi üzerine odaklanılan alandır.

2-    ROBOTİK UYGULAMA BİLİMİ veya TEKNOLOJİSİ ( ENTEGRASYON )

Endüstriyel robotların bir ürün olarak temin edildikten sonra tek başına sanayi üretiminde tesis edilmesi mümkün değildir, en azından şimdilik. Bunun için proses ekipmanları, çeşitli araçlar, bir takım kalıp ve fikstürler vb çok sayıda yan ürün ile proje yönetimi, metod ve proses bilgi setleri de gerekmektedir. Tüm bunların endüstriyel robotlar ile uyumlu hale getirilip, bir üretim sürecinde ihtiyacı karşılamak üzere çoklu disiplinlerde ki mühendislik girdilerini de ekleyerek tesis edilmesi işine “Robotik Entegrasyon” denmektedir. Bu proje ve mühendlik faaliyetlerini multi disipliner olarak gerçekleştiren firmalara da “Entegratör” denir.

ÜLKEMİZDE ENDÜSTRİYEL ROBOTİK ALANINDA YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR ?

Yerli otomobil, yerli tank, yerli uçak, yerli tren, yerli uydu, yerli ve milli yüksek katma değerli tüm ulusal projelerimiz için gerekli olan geliştirme ve üretim seviyesinin yakalamamız için aynı oranda yüksek teknoloji kumaş niteliğinde olan ( -girdi) endüstriyel robot sistemlerine odaklanmalıyız. Bu durumun acilen anlaşılması ve bu yönde devlet, kamu ve sanayi politikalarının geliştirilmesi ve desteklenmesi hayati değerdedir. Sadece 2016 yılında dünyada bilinen 50 robot firması toplam 19 Milyar USD Karşılığında el değiştirmiştir.

Katalog Ürün olarak Endüstriyel Robot markasına sahip olmanın ve Sistem Entegratörü Hüvviyetindeki Mühendislik Şirketlerimizin gelişmesinin ve büyümesinin önemini dünyadan birkaç örnek ile açıklamak mümkündür ;

HYUNDAI KORE Örneği: 

 • Kore devleti, Hyundai markası ile 1992 yılında yerli otomobilini yapmaya karar verdiğinde, ilk olarak yerli “Endüstriyel Robotunué yapmıştır.”

TESLA Örneği:

 • Yakın geçmişte Tesla, Model 3 ile ilgili üretim hedeflerini yakalayamamış ve zor duruma girmişti tam bu dönemlerde 2017 yılı Nisan ayında birlikte çalıştığı Alman Robot Entegratörü Grohmann Engineering‘i 135 milyon USD’ye satın almıştı.
 • Tesla, bu satın almadan 1 yıl sonra birlikte çalıştığı bir başka robot entegratörü olan Minnesota merkezli Perbix’i de satın almıştır.
 • Bu satın almalar ile birlikte Tesla , %400 büyüme elde etmiş. Birkaç yıl içinde de verimliliğini üslü sayılarla ifade edilebilecek artışla zirveye taşımıştır.
 • Elon Musk 2016 yılında Robot entegratörleri ve otomasyon firmalarını satın alma kararı vermeden önce şöyle bir açıklama yapmıştır ;

“ Son zamanlarda fabrikamızda ki üretim süreçlerinin iyileştirme potansiyelinin, gerçek araç mühendisliğinden 10 kat veya daha büyük bir faktör olduğunu fark ettik.”

Ne kadar iyi bir araç tasarlarsanız tasarlayın, üretim süreçleri ve bununla ilgili mühendislik girdisi araç mühendisliğinizden 10 kat daha büyük bir faktör. Bu nedenle *Makineleri inşa eden makinelere* odaklanacağız.

Gerçek sorunun, gerçek zorluğun ve en büyük potansiyelin *makineyi yapan makineyi inşa etmek* olduğunu fark ettik.”

SONUÇ 

 • Yerli endüstriyel robot markasına sahip olmak, bu yöndeki ciddi girişimlerin görünürlüğünün arttırılması ve acilen desteklenmesi esastır. Bununla birlikte yerli robot entegratörü ve mühendislik firmalarının da aynı oranda desteklenmesi yüksek önem arz etmektedir.
 • Yerli Endüstriyel robot ürününün ve entegratörlerin, bilhassa yerli otomobil, yerli tank ve diğer savunma ürünleri, yerli uçak ve helikopter, yerli gemi ve denizcilik ürünleri, yerli uydu ve uzay sistemleri alanında tercih edilmesi bu sektörün gelişimine ve ana sektörlere, sürdürülebilir büyüme ve rekabet açısından büyük katkılar sağlayacaktır.
 • Yüksek öneme sahip ulusal projelerimiz de, yerli malı belgesi, teknolojik ürün deneyim belgesi sahibi olan robot üreticisi ve robot entegratörlerinin desteklenmesi ülkemizin dünyada ki prestijine, sanayi vizyonuna, yeni kuşaklara ve bu kuşaklar için oluşacak yeni iş alanlarına tarifsiz katkılar sağlayacaktır.
 • Yerli robot üreticisi ve entegratör eko sistemimizin teknik ve iktisadi gelişimini, ülke sınırlarımızdaki milli projeler çerçevesinde destelemek global alanda büyük ve önemli bir fırsat doğrucaktır. Bu sayede global ölçekte hem ticari hem de teknik standartlarını geliştiren ekosistem, robot /robot çevre birimleri ile ilgili ürün ve hizmetleri satabilecek , ülkemize yakın gelecekte büyük bir ihracaat potansiyeli kazandıracaktır.

Farklı bir çağ başladı ön planda olan makinalar değil, “makina yapan makinalar yani Robotlardır“. 

Bu çağ “ Robot üreten Genç Robotçuların , Yapay Zeka Geliştiren Genç Algoritmacıların Devridir”.

Bu bağlamda makine sektöründeki sanayicilerimizin bu değişimi görerek, yeni çağın makinaları için ortaya çıkan girişimleri desteklemesi hem kendi dönüşümleri için hem de ülkemiz geleceği için büyük önem taşımaktadır.

A.Ali ŞEN Intecro Robotik A.Ş / CEO 24.02.2020

KAYNAKLAR :

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here