Launchpad Katılımı Pay Hesaplaması ve BNB Düşülme Kuralları

Launchpad Katılımı Pay Hesaplaması ve BNB Düşülme Kuralları
Launchpad Katılımı Pay Hesaplaması ve BNB Düşülme Kuralları

Yeni Launchpad katılım formatında kullanıcılar token satışına istedikleri miktarda BNB tahsis edebilir. Kullanıcıların tahsis ettikleri BNB miktarının tüm kullanıcılar tarafından tahsis edilen toplam BNB miktarına oranına göre, her bir kullanıcının yeni tokenden ne kadar alabileceği belirlenir. 

Her kullanıcının alacağı token miktarı, ilk başta kabaca şu şekilde hesaplanacaktır:

(Katılımcının tahsis ettiği BNB / Tüm katılımcılar tarafından tahsis edilen toplam BNB) * Launchpad’de satılacak toplam ABC token miktarı.

Örneğin, yeni bir Launchpad oturumunda toplam 100.000.000 ABC token satılıyor olsun. Ayrıca katılım dönemi sırasında, bir kullanıcının 5.000 BNB tahsis ettiğini ve 9 başka kullanıcı tarafından da toplamda 100.000 BNB tahsis edildiğini varsayalım.

İlk adımdaki hesaplamalara göre, bu kullanıcının payı 5.000 BNB / 105.000 BNB oranına göre belirlenmelidir; dolayısıyla kullanıcı, satılacak tüm tokenlerin %4,76’sını (4.761.905) almalıdır.

1. Hesaplama Adımı

Tahsis Edilen BNBTahsis Oranıİlk Hesaplamaya Göre Alacağı ABC Token Miktarı
Kullanıcı 150.000%47,6247.619.048
Kullanıcı 230.000%28,5728.571.429
Kullanıcı 37.000%6,676.666.667
Kullanıcı 46.000%5,715.714.286
Kullanıcı 55.000%4,764.761.905
Kullanıcı 65.000%4,764.761.905
Kullanıcı 71.400%1,331.333.333
Kullanıcı 8500%0,48476.190
Kullanıcı 990%0,0985.714
Kullanıcı 1010%0,019.524
Toplam105.000

Ancak kullanıcı başına bir Katılım Limiti bulunduğu için, bu limiti aşan kullanıcılara ayrılan tokenler, daha az BNB tahsis eden kullanıcılara aktarılacaktır. Bu örnekte katılım limitinin 20.000.000 ABC token olduğunu varsayacağız.

2. Hesaplama Adımı

Tahsis Edilen BNBTahsis OranıKatılım Limiti Sonrasında Alacağı ABC Token Miktarı
Kullanıcı 150.000%47,6220.000.000
Kullanıcı 230.000%28,5720.000.000
Kullanıcı 37.000%6,676.666.667
Kullanıcı 46.000%5,715.714.286
Kullanıcı 55.000%4,764.761.905
Kullanıcı 65.000%4,764.761.905
Kullanıcı 71.400%1,331.333.333
Kullanıcı 8500%0,48476.190
Kullanıcı 990%0,0985.714
Kullanıcı 1010%0,019.524
Toplam105.000Artan token miktarı(36.190.476)

Kullanıcı 1 ve Kullanıcı 2 katılım limitine ulaştığından dolayı, bu kullanıcılardan arta kalan token’lar (36.190.476 ABC) diğer kullanıcılara, tahsis oranlarına göre dağıtılacaktır.

3. Hesaplama Adımı

Tahsis Edilen BNBTahsis OranıAlacağı Nihai ABC Token Miktarı
Kullanıcı 150.000%47,6220.000.000
Kullanıcı 230.000%28,5720.000.000
Kullanıcı 37.000%6,6716.800.000
Kullanıcı 46.000%5,7114.400.000
Kullanıcı 55.000%4,7612.000.000
Kullanıcı 65.000%4,7612.000.000
Kullanıcı 71.400%1,333.360.000
Kullanıcı 8500%0,481.200.000
Kullanıcı 990%0,09216.000
Kullanıcı 1010%0,0124.000
Toplam105.000

Kullanıcıların alacakları nihai ABC token miktarı yukarıda gösterilmiştir ve tokenler son dağıtım aşamasında kullanıcılara yukarıdaki şekilde dağıtılacaktır. 

Başlangıçta 7.000 BNB tutan kullanıcı, katılım limiti ayarlaması yapıldıktan sonra 16.800.000 ABC token almıştır (ilk adımda hesaplanandan 6.666.667 ABC daha fazla). 

BNB’lerin Düşülmesi ile İlgili Hesaplamalar

Nihai token miktarı hesaplandıktan sonra, daha önceden belirlenen ABC/BNB oranına göre kullanıcıların kilitli BNB bakiyelerinden ilgili miktar düşülecektir.

Kullanıcıdan düşülecek BNB miktarı = Kullanıcının alacağı nihai ABC token miktarı * Önceden belirlenmiş ABC/BNB fiyatı

Yukarıda verilen örnekteki tabloda Kullanıcı 3’ü ele alalım: Eğer ABC/BNB fiyatı 0,000222222 olarak belirlenmiş olsaydı, Kullanıcı 3’ün kilitli BNB bakiyesinden düşülecek BNB miktarı, 16.800.000 * 0,000222222 = 3.733,3296 BNB olurdu.

Kaynak : Binance