Enerji Güvenliği ve Enerji Verimliliği

Merve Bozdemir
İş Güvenliği / Çevre Profesyoneli
mervebozdemir0@gmail.com

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 2018 revizyonu 21 Ağustos tarihinde yayınlandı. Enerji güvenliği, dışa bağımlılığımızın oldukça fazla olduğu bu günlerde ülkemiz için daha da fazla önem kazandı. Artan enerji maliyetlerini doğru yönetebilmek için bu standardı uygulamak kuruluşlar için bir fırsat yaratabilir. Büyümek ve daha fazla üretebilmek için enerji yatırımlarını, enerji verimlilik projelerini arttırmamız ve dışa bağımlılığımızı azaltmak zorundayız. OECD raporuna göre elektrik ve doğalgaz talep artış hızına sahip ülkeler sıralamasında Çin’den sonra ikinciyiz.

Bu nedenle yenilenebilir enerji yatırımları, yeşil enerji, verimlilik ve geri kazanım projelerine ağırlık vermemiz şart. Enerji verimliliği projeleri enerjide dışa bağımlılık risklerini azaltma konusunda destek olacaktır. ISO 50001 Enerji yönetim sistemi standardı verimlilik projelerinin yönetilmesi konusunda önemli bir yol göstericidir. Enerji yönetim sistemi doğru planlanır ve uygulanırsa veri toplama ve performans takibi daha etkin yapılacaktır.

Enerji Yönetim Sistemi Standardındaki temel yenilikler;

• ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Standardının yeni versiyonu 21 Ağustos 2018 tarihinde Uluslararası Standartlar Organizasyonu ISO tarafından yayınlandı.

• Mevcut ISO 50001:2011 belgeli kuruluşlara yeni versiyona geçiş yapmaları için 3 yıllık bir geçiş süreci tanınacak; 20 Ağustos 2021’e kadar yeni versiyona geçmeyen kuruluşların belgeleri geçerliliğini yitirecektir.

• Standardın yeni versiyonu yüksek seviye yapıya (Annex SL) uygun şekilde hazırlandığı için ISO 50001:2018’i diğer ISO yönetim sistemlerinizle (ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015 vb.) entegre etmeniz kolay olacaktır.

• İşletmelerin yeni standarda göre enerji yönetimindeki risk ve fırsatları dikkate almaları ve yönetmeleri beklenecektir.

• Enerji yönetiminde kapsamı etkileyecek iç-dış hususlar, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin dikkate alınması gerekecektir.

• Diğer yüksek seviye yapılı standartların yaklaşımında olduğu gibi bu standart da Liderlik yaklaşımının benimsenmesini ve liderliğin görünür kılınmasını bekleyecektir. Yeni enerji politikasının iletişimi, uygulaması ve geliştirilmesinde üst yönetimin sürece dahil olması beklenmektedir.

• Satın alma, tedarikçi yönetimi, veri analizi ve yönetimi vb. konuların detaylı yönetilmesi beklenmektedir.

• Yeni standarda geçiş kapsamında ön denetim desteği alınması işletmeler açısından faydalı olacaktır.

Kaynak: Boss Life Dergi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here