Zekanın İş Tasarımındaki Rolü

Başarılı şirketlerin iş zekasına baktığımız zaman sadece raporlama ortamı olarak bakmadığını, kurumsal çözümlerini buluşturan bir iş platformu olarak değerlendirdiklerini söylemek gerekiyor. Bu da tüm birimlerin iş ve raporlama süreçlerini etkilemektedir. İşte bu nedenden dolayı iş zekası,teknik bir işten çok daha fazlası niteliğini taşıyor.

Örneklendirdiğimiz zaman; İş zekası uygulamalarını tasarlamadan önce iş süreçlerinin de net biçimde tanımlanmış olması mevcut verilerin güvenilirliğinin sağlanması,iş zekası uygulamalarına yönelik beklentilerin kurum bütünü ve departman bazında belirlenmesi kritik önemde. Bu süreçlerin doğru biçimde tamamlanması, doğru ve bir çok başlıkta gerçek anlamda verim sağlayan iş zekası yatırımının hayata geçirilmesi demek.Bundan birkaç yıl öncesine baktığımızda bu adımları yaptıktan sonra ‘’ yatırım bitti’’ denilebilirdi. Fakat içinde bulunduğumuz sürekli gelişen teknoloji ve bunun iş hayatına yansımalarına, beraberinde getirdiği gerekliliklere baktığımızda iş zekası yatırımlarının tek seferde yapılıp ‘’ yapılacaklar’’ listesinden silinecek bir adım olmadığı da anlaşılmaktadır. Yazımızda bahsettiğimiz üzere, bu durum iş zekası yatırımlarının özünde doğru bir temel atmak,süreç içinde gelişen ihtiyaçlara uygun geliştirmeler yapmak var.

MOBİL SEKTÖRÜNDE İŞ ZEKASININ ÇİZDİĞİ YOL DURUMU

İş dünyasında dijital dönüşüm, teknolojik gelişim, hele de mobil cihazların iş hayatında etkisini artırmasıyla paralel katlanan veri miktarı, BT yöneticilerinin de iş zekası adına sürekliliği olan yatırımlarını gerekli kılıyor. İş zekasının temel bileşenleri raporlama, çok boyutlu analizler, mantıksal çözümlemeler, veri madenciliği, süreç yönetim teknikleri, karmaşık olay analizi, iş performans yönetimi, bir iş sürecini diğer performans ölçümleriyle ya da bu iş sürecinin en iyileri ile kıyaslama, tahmine ve kurala dayalı mantıksal çözümler olarak sıralanıyor. Bu çözümler sayesinde raporlamalar gerçek zamanlı verilerle, anlık olarak hazırlanıyor, analizlerde de çok daha sağlıklı sonuçlar ortaya çıkıyor. İş zekası uygulamaları, kurumların raporlama araçlarının yetersiz kaldığı durumlarda ilaç oluyor, acil durumlarda çok önemli olan ve çabuk karar vermeyi gerektiren iş süreçlerinde görünürlük ve yetkinliği artırarak karmaşık raporların hızlı ve kısa sürelerde hazırlanmasını sağlıyor. Bu noktada raporlama sistemlerinin mobil ortamlardan da erişilebilir olması kritik önemde. Kuruma özgü bir mimari temel olmalı.

Veri analizi ve karar alma süreçlerini önemli ölçüde hızlandıran ve kolaylaştıran iş zekası yazılımları, tedarikçi ve müşterilerle olan bağları pekiştiriyor. Hangi sektörde hangi ölçekte olursa olsun, tüm şirketlerde her departmanın verimli bir veri analiz ihtiyacı var. İş zekası çözümleri de işte bu departman bazında farklı ihtiyaçları karşılarken, dağıtık veri yapılarının bütünsel görüntüsünü ve bu görüntüden net biçimde görülebilen sonuçları sunuyor. İş zekası çözümleri şirket ihtiyaçları ve sektör gereklilikleri gibi başlıklarda birçok bileşenden oluşuyor. Ama bu bileşenleri doğru bir kurgu ile anlamlı bir bütün haline getirmenin temelinde kuruma özgü bir mimar tasarım yatıyor. Çözümü oluştururken, kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlar, ayrıca tek bir birime değil, tüm birimlere hizmet edecek çözümlerin dikkate alınması şart. Ayıca kurumsal ihtiyaç ve yapıya uygun olmayan çözümlerin zaman ve para kaybına neden olduğunu da unutmamak gerek. İşte bu nedenle doğru bir mimari kurgu paralelinde yol haritası oluşturmak, çözümün ve mimarinin doğru parçalarını olması gerektiği gibi kurgulamak büyük önem taşıyor. Yol haritası, mimarinin oluşturulması ve ürünlerin seçiminde bu konuda uzman, bağımsız bir danışmanlık şirketiyle çalışılarak kafalarında oluşan soru işaretlerini minimuma indirebiliyorlar. Bulut bilişimin etkisi belirleyici oluyor. Bu arada, her ölçekte şirketin tercihi halini alan sanallaştırma ve bulut bilişim çözümleri de iş zekası odaklı yatırımların gelişmesinde önemli bir role sahip. İş zekâsı çözümlerine yatırım yapan her ölçekte işletme, e-Dönüşüm adına da gerekli adımları atarak, veri hizmetlerinde dış kaynağa yönelerek verimlilik artışı sağlıyor. İş zekası çözümlerinin bulut üzerinde konumlandırılması hem kurumların BT yatırımları adına önemli maliyet avantajı sağlıyor hem de kurumsal ihtiyaçlar paralelinde farklı hizmet modelleri sunuyor.

İş zekası çözümlerini öne çıkartan bir konu da nesnelerin interneti. Birbiriyle bağlantılı cihazların bir kısmı otomasyon süreçlerinin takibi adına sürekli bilgi akışı sağlarken, son kullanıcılara yönelik cihazlar da internet servisleriyle etkileşimi sürdürecek. Tüm bu farklı cihazlardan akan ve farklı formatlardaki verileri doğru biçimde yorumlayarak işe yarayan bilgiye dönüştürmede iş zekası çözümleri kurumların ve şirketlerin en önemli yardımcıları halini alıyor. Böylece veri analizinde iş zekası uygulamaları, doğru bir altyapıyı beraberinde getirerek kurumsal verimliliği ve rekabet avantajını da beraberinde getiriyor. İş zekası uygulamaları kurumsal geleceği şekillendirmesi adına büyük önem taşıyor. Doğru bir iş ortağı ve etkin bir strateji ile bu yatırımın karşılığını kısa zaman içinde almak da mümkün.

Kaynak: Boss Life Dergi