Geleceği Olan Para Kazandıran Sektörler

BossLife olarak siz değerli okuyucularımız için iş dünyasına adım atmak isteyenler için yepyeni makalemizi sizlerle paylaşıyoruz. Teknoloji gelişip dünya küreselleştikçe yeni iş sektörleri ortaya çıkıyor. Bunların bir kısmı gelecek yıllara damgasını vuracak gibi gözüküyor. Zaten var olan bazı sektörler de farklı içeriklerle gelişerek önem kazanıyor. Bu yazımızda gelecek 10 yıl içinde kazandıracak, umut vadeden sektörlere değineceğiz. Yatırım yapacak iş adamları, meslek seçecek öğrenciler, yeni iş kuracak girişimciler için dikkate alınması gereken ayrıntılara yer vereceğiz.

Enerji ve Doğal Kaynaklar

Yaşamın sürdürülebilirliği enerjiye dayalı olduğu için en iyi kazandıracak sektör enerji sektörü olacaktır. Bu arada ülkemizdeki doğal kaynakların, gerekli itibarı görüp değerlendirilmesi yoluna gidileceği çok açıktır. Enerji üretiminde temiz ve yenilenen yerli doğal kaynaklarımız çıkarılıp kullanılacaktır. İthal edilen eski nesil enerji kaynakları önemini yitirecektir. Enerji sektörü hem dünyada hem Türkiye’de büyük gelişme gösterecektir. Ülkemizin enerji sektöründeki açığını kapatması için (yapılan hesaplamalara göre) yaklaşık 130 milyar dolarlık bir yatırım gerekmekte olup bu büyüme, önemli bir iş gücü ihtiyacına da cevap verecektir. O nedenle diyebiliriz ki; enerji sektörü önümüzdeki 10 yıl içinde en çok kazandıracak alandır.

Teknoloji ve Bilişim Sistemleri

Teknoloji sürekli gelişme içerisinde. Türkiye de bu gelişime ayak uydurmak zorunda. Çünkü küreselleşen dünya ile bütünleşiyoruz. Doğal olarak ülkemizin bundan sonraki tüm odak noktası yenilenme, inovasyon ve gelişen teknolojiye uyum sağlamak olacak. Bunun için araştırma ve geliştirme çalışmaları hız kazanacak. Nano teknoloji, biyoteknoloji, genetik, yeni enerji yakıtları üretimi alanlarında teknolojik gelişim çalışmaları çoğalacak. Hidrojen ve yakıt pili teknolojisi de hızla gelişecek. 10 yıl içinde teknoloji ve bilişim sistemlerine yatırım yapacak girişimciler kazançlı çıkacaklar.

Telekomünikasyon Sektörü

Çok hızlı gelişen bir diğer sektör de telekomünikasyon! Önümüzdeki 10 hatta 15 yılda en çok gelişim göstecek sektörlerden biri olduğu belirtiliyor. Sektördeki büyük şirketlerin yanında taşeron firmaların da büyüyeceğinin altı çiziliyor. Sektörün öncüleri GSM şirketleriydi. Ama bunun önümüzdeki yıllarda bazı değişimler göstereceği, Alternatif Telekom Şirketlerinin büyük atılımlar içinde olacağı belirtiliyor. Yani sektöre yeni nesil şirketler girecek.

Geri Dönüşüm ve Çevrecilik

Geri dönüşüm, çevreyi temiz tutmak ve doğanın dengesini korumak gittikçe önem kazanan bir konu. Hem insan, hem dünya sağlığı için önem gösteren bu alan gelişecek bir sektör konumunda. Özellikle gelişen sanayinin atıklarının çevreye zarar vermesini engellemek adına dev yatırımlar yapılacağı vurgulanıyor. Türkiye’nin de AB uyum çalışmaları nedeniyle bu konuyla ilgili yaklaşık 140 milyar dolarlık bir yatırım yapması zorunluluğu var. Yani yeni iş imkânı ve iş gücü oluşacak. Özellikle Geri Dönüşüm büyük bir sektör haline gelecek. Atık hurda, kâğıt, lastik, demir – çelik, cam gibi maddelerin geri dönüşümü büyük önem kazanacak. Çevreye zarar vermeden üretim yapmak, atık tesisleri oluşturmak profesyonel kaynak doğuracak. Kalifiye personel çalıştırma konusu yeni istihdam kapıları açacak.

Savunma Sanayi ve Havacılık Sektörü

Dünyanın savunma sanayi ihtiyaçlarının yarısını ABD tek başına karşılıyor. Bu sektör hiçbir zaman önemini yitirmeyecektir. Çünkü büyük devletlerin siyasi, ekonomik politikaları ortada! Kendini savunmak zorunda kalan diğer devletlerin durumu da ortada… Sürekli gelişen bu sektörden bizim şirketlerimiz olan Aselsan, Roketsan, Havelsan, Kale Savunma Sanayi gibi şirketler de pay almaya başladılar son yıllarda. Türkiye artık kendi silah ihtiyacının yarıya yakınını kendi şirketlerimizden karşılar oldu. Bu atılımın hızla devam etmesi bekleniyor. Uçak, helikopter ve havacılık sanayi için parça üreten firmalarımızın gelecek yıllarda daha büyük üretimler yapması ve büyüme göstermesi bekleniyor. Savunma ve havacılık teknolojileri, yatırım yapılacak önemli bir sektör olarak karşımıza çıkıyor.

Tarım ve Hayvancılık

Dünya nüfusu artarken tarımsal ve hayvansal üretimde azalma olması dünya için önemli bir engel halini almıştır. Çünkü dünyadaki talebi, arz edilen oran karşılamamaktadır. Bu durum bizim ülkemize bir artı değer sağlamakta Türkiye’nin önemini artırmaktadır. Gerçi çeşitli nedenlerle ülkemizde de tarım azalmış olmakla beraber devlet son yıllarda tarımsal üretimi, hibe ve yardımlarla önemli ölçüde teşvik etmeye başlamıştır. Ülkemizde önem kazanan diğer konuda organik tarımdır. Yardım ve teşviklerle birlikte Türkiye’de tarım ve hayvancılık sektörünün önemli bir oranda büyümesi beklenmektedir. Organik, topraksız, kentsel tarımın önem kazanacağı; yenilikçi yöntemlerle tarım ve hayvancılık yapılacağı öngörülmektedir.

Sağlık

Sağlık sektörü her zaman büyümeye, gelişmeye devam edecek bir sektördür. Çünkü kendi içinde de sürekli gelişmekte, yenilenmektedir. Türkiye’de doktor ihtiyacı açığının olması gerçeği bile sektörün büyüme zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Refah düzeyi ve gelir seviyesi artıkça özel sağlık hizmeti ihtiyacı da artmaya devam edecektir. Devlet sağlık kurumlarının yetersizliği ortadadır. Yeni özel hastaneler, klinikler, branşlaşmış hastaneler artacaktır. Sağlık turizmi ise gelişim gösterecek ayrı bir alandır. Türkiye bu konuda şanslı bir ülke olarak gelişimden payına düşeni alacaktır. Sağlık termal turizmi büyüyecek en önemli konulardandır. Tıbbi kongre turizmi de önem kazanacak bir daldır.

Taşımacılık ve Lojistik

Üretilenleri, üreticiden tüketiciye ulaştırma, bu süreci planlama çok önemli bir konu haline geldi. Gelişen teknolojiyle beraber taşımacılık ayrı bir önem kazandı. Havayolu taşımacılığı ve lojistik alanlarında büyüme çok fazla. Teşvikler ve piyasa uyumlu yenilikler bu gelişmeyi tetikliyor. 17 milyar dolar civarında büyüklüğe sahip bir sektör. Depolama işi de patlama yaşanacak dallardan biri. Karayolu taşımacılığı pazarın % 10 luk kısmını hava ve demir yolu taşımacılığına kaptıracak bilgisi mevcut. Sektördeki yerli ve yabancı şirketler arasında birleşmelerin olacağı da konuşuluyor. Türkiye’de gelecek 10 – 15 yıl içinde çok büyümesi beklenen, gelecek vadeden sektörleri bu şekilde sıralamak mümkün. Yeni yatırımcı ve girişimcilerin iş alanlarını gelişen sektörlerden seçmeleri halinde kazanma olanaklarını artıracakları kesin gibi gözüküyor.

Kaynak: Boss Life Dergi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here